27 maja 2022

Terapia widzenia

Terapia widzenia

Monika Heidenreich-Sowa

Magister tyflopedagogiki – Terapeuta widzenia. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Egzamin dyplomowy Technik ortoptysta – Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi 

Terapia widzenia w nauce i praktyce optometrycznej
Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki