a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

NFZ

PROGRAM WYBUDZANIA PACJENTÓW DOROSŁYCH ZE ŚPIĄCZKI W RAMACH NFZ

 

OD 2018 PCRF VOTUM PROWADZI PROGRAM W RAMACH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA.

 

Program realizujemy w województwie mazowieckim. Od lat zajmujemy się najciężej poszkodowanymi pacjentami udowadniając znaczenie rehabilitacji w procesie leczenia takich osób. Nasze doświadczenia wskazują, że takich potrzebujących jest bardzo dużo.

46

Wybudzeń w PCRF SAWICE

Program wybudzeń pacjentów ze śpiączki w ramach NFZ
Program wybudzeń pacjentów ze śpiączki w ramach NFZ
Program wybudzeń pacjentów ze śpiączki w ramach NFZ

Kwalifikacja pacjentów do programu wybudzanie pacjentów dorosłych w śpiączce odbywa się przez zespół terapeutyczny na podstawie:

Wypełnionego wniosku o skierowanie na rehabilitację pacjenta. (kliknij aby pobrać)

Skierowanie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie wybudzeń bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kod ICD – 10 : R 40.2

Śpiączki nie należy mylić z zespołem zamknięcia ,czy ze stanem wegetatywnym, który jest jednym z powikłań śpiączki. W stanie wegetatywnym pacjent również nie ma zachowanej świadomości, ale reakcje odruchowe są zachowane.

KRYTERIA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO PROGRAMU W RAMACH NFZ :

 •  6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
 •  pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 •  stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 •  stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;
 •  ukończony 18  rok życia w dniu przyjęcia;
 • czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.
Program wybudzeń pacjentów ze śpiączki w ramach NFZ

LECZENIE PACJENTA DOROSŁEGO W STANIE ŚPIĄCZKI OBEJMUJE :

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 •  świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 •  badania diagnostyczne zlecone przez lekarza;
 •  leczenie farmakologiczne;
 •  leczenie bólu;
 •  leczenie objawów somatycznych;
 •  opieka psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 •  rehabilitacja;
 •  zapobieganie powikłaniom;
 •  żywienie dojelitowe i pozajelitowe;
 •  zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanych;

Efekty leczenia i rehabilitacji pacjentów dorosłych w śpiączce monitoruje zespół terapeutyczny przez:

180–210 dni, oraz 330–360 dni od dnia rozpoczęcia leczenia w programie.

Uzyskiwane efekty dają podstawę zespołowi do decyzji o zakończeniu lub kontynuacji rehabilitacji w tym wydłużeniu tego procesu.

E-mail: biuro@pcrf.pl

Małgorzata Rodzeń tel.: 500 039 911

PCRF SAWICE
Ośrodek Sawimed w Sawicach
Sawice-Wieś 19, 08-307 Repki

Pobierz wniosek

Do pobrania:

Skierowanie do Programu Wybudzeń
Wniosek o rehabilitację

Poznaj historię wybudzonych pacjentów:

Tomasz Mikiciuk
Konrad i Karolina Kaczmarczyk
Magda Dzidek