a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

Dla Akcjonariuszy

SZANOWNI PAŃSTWO,

W związku z nowelizacją Kodeksu Spółek Handlowych, zapisy art. 5 § 5 nakładają na Spółki Akcyjne wymóg prowadzenia strony internetowej przeznaczonej co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami  –  „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

W zakładce “Dla Akcjonariuszy”, będziemy na bieżąco zamieszczać informację dotyczące wszelkich wpisów w KRS, zmian dotyczących kapitału zakładowego, ogłoszeń związanych z przekształceniami, ogłoszeń o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, wezwania do złożenia akcji przez akcjonariuszy w związku z dematerializacją, zawiadomienia o zamiarze pozbawienia akcjonariusza jego praw udziałowych, informacji o pozbawieniu akcjonariusza jego praw udziałowych i inne wymagane prawem informacje.

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A.
KRS: 0000290430
NIP: 679 294 28 95
Regon: 120501999
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500 000 zł w pełni opłacony.
Wartość nominalna akcji: 1,00 złLiczba akcji wszystkich emisji: 500 000 szt.
STATUT SPÓŁKI

Statut Spółki Akcyjnej pod firmą Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A do pobrania 

Pobierz
WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

22.10.2020 r.

Zarząd Spółki Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

 

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Krakowie przy ul. Golikówka 6. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.