a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

Zespół PCRF Sawice

ZESPÓŁ PCRF SAWICE

mkd-team-image
Jarek Oziemczuk
Fizjoterapeuta
Kursy i szkolenia

Mgr Fizjoterapii WSZiA w Zamościu

Jednolite studia magisterskie 2006-2011 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

Kursy i szkolenia:

Kurs instruktorski Nordic Walking

Terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego

Terapia narzędziowa tkanek miękkich ( Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization )

Metody rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu – praktyczny 3-miesięczny kurs

Kompleksowa Terapia Powięzi

Szkolenie teoretyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących badania kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19

 

 

mkd-team-image
Marta Siestrzewitowska
Fizjoterapeuta
Kursy i szkolenia

Mgr Fizjoterapii Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wykształcenie:

2016- 2019 Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej- studia licencjackie stacjonarne

2019- 2021 Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej- studia magisterskie stacjonarne

Kursy i szkolenia:

 • Podstawy metod neurofizjologicznych (PNF) – poziom 1 oraz 2
 • Masaż Tkanek Głębokich (MTG)
 • Kinesiology Taping
 • Terapia manualna
mkd-team-image
Katarzyna Płudowska
Fizjoterapeuta
Kursy i szkolenia

Mgr Fizjoterapii Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Wykształcenie:

2016- 2019 Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej- studia licencjackie stacjonarne

2019- 2021 Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej- studia magisterskie stacjonarne

Kursy i szkolenia:

16-24.11.2019r. Certyfikat Masaż Tkanek Głębokich (40h)

29.02-01.03.2020r. Certyfikat Kinesiology Taping

21-25.10.2020; 14-18.01.2021r. Certyfikat Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

kurs PNF 1 i PNF 2 (Koncepcja M. Knott) (100x45min)

26.02-06.06. 2021r. Certyfikat Terapia Manualna (120h)

mkd-team-image
Mikołaj Kamiński
Fizjoterapeuta
Kursy i szkolenia

Mgr Fizjoterapii AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie

Wykształcenie:

2016– 2019 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej  –  studia licencjackie stacjonarne

2019 – 2021 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej  –  studia magisterskie stacjonarne

mkd-team-image
Oleksandra Slobodyan
Fizjoterapeuta
Kursy i szkolenia

Mgr Fizjoterapii AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie

Wykształcenie:

2016– 2019 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej  –  studia licencjackie stacjonarne

2019 – 2021 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie filia w Białej Podlaskiej  –  studia magisterskie stacjonarne

mkd-team-image
Marta Brzozowska
Psycholog
Kursy i szkolenia

Wykształcenie:

2017-2022 Studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Psychologia ze specjalnością kliniczną i neuropsychologią

2022-2023 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Collegium Humanum na kierunku Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Doświadczenie:

Praca z pacjentami przebywającymi w Klinice Neuropsychiatrycznej w Lublinie – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Przeprowadzanie badań psychologicznych (funkcji poznawczych, umiejętności społecznych, zasobów osobistych) z udziałem osób z całej Polski. Analiza ilościowa i jakościowa otrzymanych wyników badań. Praca z danymi statystycznymi. Konstruowanie informacji zwrotnych i opinii dla osób badanych – Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS

Praca pod opieką psychologa z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i neuroatypowymi w zakresie rozpoznawania problemów psychologicznych, wyboru adekwatnych procedur i narzędzi wykorzystywanych w diagnozie i pomocy psychologicznej – Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy ASTUR

Angażowanie się w działania na rzecz osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności. Zajęcia i warsztaty prowadzone w jednostkach penitencjarnych na terenie Lubelszczyzny. Warsztaty dotyczyły rozwoju i wzmacniania zasobów osobistych osadzonych, a także konstruktywnego radzenia sobie z negatywnymi emocjami i agresją – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Kursy i szkolenia:

 • Szkolenie I stopnia – „C-Eye w neurorehabilitacji i komunikacji”
 • Szkolenie – Funkcje poznawcze – jak wzmacniać pamięć, uwagę i koncentrację? Zorganizowane przez Fundację na rzecz rozwoju – Inspirator w Lublinie
 • Szkolenie I stopnia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie
 • Trener Umiejętności Społecznych TUS w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm w Warszawie
mkd-team-image
Paulina Putkowska
logopeda
Kursy i szkolenia

Logopeda i audiofonolog kliniczny – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Szkolenia w zakresie:

 • Multidyscyplinarna współpraca w zawodzie logopedy
 • Połykanie w logopedii – diagnoza i terapia logopedyczna z elementami bioterapii
 • Wada słuchu. Od czego zacząć?
 • Masaż logopedyczny strefy orofacjalnej
 • Wszystko w przesiewowych badaniach logopedycznych
 • Kształcenie artykulacji po laryngektomii całkowitej
 • Jąkanie od podstaw
mkd-team-image
Joanna Wróblewska
logopeda
Kursy i szkolenia

Studia dzienne na wydziale Artystycznym – grafika UMCS Lublin Studia podyplomowe logopedia z elementami audiologii UPH Siedlce – w trakcie  studiów podyplomowych z neurologopedii

mkd-team-image
Karolina Więckowska
Logopeda
Kursy i szkolenia

Logopeda – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Szkolenia w zakresie: Udar mózgu, zaburzenia rdzenia kręgowego- zespołowa praca jedyną właściwą drogą leczenia pacjenta.

Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych.

Teoria zaburzeń mowy u pacjenta po udarze mózgu.

Zaburzenia funkcji poznawczych w pracy logopedy.

Oddychanie, pozycja spoczynkowa języka, połykanie w praktyce logopedycznej- rozwiązania terapeutyczne.

Żucie w praktyce logopedycznej.

Parafunkcje – skuteczne rozwiązania terapeutyczne.

MFT 9-99 sTArs terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel

Diagnoza miofunkcjonalna.  Masaż logopedyczny – podejście praktyczne.

Programowanie języka.

Kinestezja i praksja artykulacyjna.

Nerwy czaszkowe- jak badać i prowadzić terapię.

Interpretacja wyników badań neurologicznych.

Anatomia palpacyjna dla logopedów.

Dyzartria – diagnoza i terapia.

mkd-team-image
Dr Wiesława Marczuk
Specjalista neurolog
Kursy i szkolenia
mkd-team-image
Dr Małgorzata Jamiołkowska
specjalista rehabilitacji medycznej
Kursy i szkolenia
mkd-team-image
Dr Wojciech Szal
Kierownik Oddziału – specjalista neurolog
Kursy i szkolenia
mkd-team-image
Iwona Adamska-Janowska
Internista, specjalista medycyny rodzinnej
Kursy i szkolenia
mkd-team-image
Beata Tchórzewska
Pielęgniarka oddziałowa