Adrian Górniak

Mgr Fizjoterapii AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie

Taping rehabilitacyjny Kurs podstaw terapii manualnej Masaż tkanek głębokich Kurs doskonalący z masażu leczniczego IBITA Bobath  „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath”

Iwona Adamska-Janowska

Internista, specjalista medycyny rodzinnej

Dr Sylwia Trzcińska

lek. specjalista rehabilitacji medycznej 

Sabina Kowalska

Neurologopeda Kliniczny – AM Wrocław, Studia Podyplomowe, Logopeda – UP Kraków, Studia Podyplomowe, Pedagog – UP Kraków, Studia Magisterskie

Doświadczenie:

2008 – Obecnie Neurologopeda

VOTUM – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Kraków

Odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu logopedów w PCRF Kraków i PRCF Sawice

Odpowiedzialna za wczesną rehabilitację neurologopedyczną, logopedyczną, oraz terapie Biofeedback

2006 – 2010

Neurologopeda

A & S Studio Rehabilitacji Funkcjonalej, Kraków

Odpowiedzialna za terapie neurologopeduczne, logopedyczne, oraz terapie Biofeedback

2003 – 2009

Pedagog

Szkoła Podstawowa nr 162, Kraków

Pedagog mianowany nauczania wczesnoszkolnego, kierownik i wychowawca letnich kolonii dla dzieci

Szkolenia, Publikacje, Kursy

Szkolenia:

Prowadzenie zajęć z logopedii na krakowskich uczelniach – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego, Krakowska Akademia

Prowadzenie szkoleń z logopedii i neurologopedii dla PCRF Votum Kraków, PCRF Votum Sawice, PUCRF Votum Lwów

Publikacje
Forum Logopedy – 05/2020 – Terapia Dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych

Współautor poradnika pt. “Opieka pacjenta neurologicznego z rurką tracheostomijną”.

Kursy:

PNF w logopedii

Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych

Terapia traktu oro-facjalnego w oparciu o metodę FOOT Coombes

Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuroterapii

Niedokształcenie mowy o typie afazji, diagnoza i terapia

Dziecięca neurologopedia kliniczna w świecie współczesnej wiedzy neurofizjologicznej

Dysfagia – odzwyczajanie od kaniul trachealnych

Diagnoza i terapia zaburzeń połykania – autorskie szkolenie Praksedy Szyper

Uszkodzenie traktu oro-facjalnego i kroki terapeutyczne

Komunikacja osób dorosłych z afazją

Nerwy czaszkowe – dysfunkcje i leczenie

Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensomotorycznej

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie

Diagnostyka mózgu w chorobach neurologicznych, odczytywanie dokumentacji medycznej

Resuscytacja i pierwsza pomoc w zagrożeniu życia

Wykształcenie

2010 – 2012   |   Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDA

2003 – 2005   |   Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

STUDIA PODYPLOMOWE: LOGOPEDA

1998 – 2003   |   Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOG