30 listopada 2021

Zespół PCRF Sawice

Kamil Smyl

Studia licencjackie i magisterskie 2007-2012 Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Kursy i szkolenia:
Certyfikowany terapeuta manualny metody Kaltenborn-Evjenth,
FDM,
HVLA ( manipulacje krótkodzwigniowe), 
Kinesiology Taping podstawowy, 
Terapia manualna i Igłoterapia,
Osteopatyczna diagnostyka i terapia kręgosłupa (D. O. Bogusław Mazur)
Osteopatyczna diagnostyka i terapia kończyn  (D. O. Bogusław Mazur) – w trakcie
Konczyna Górna po udarze (Joanna Tokarska
Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne formy masażu ( Dr P. Kwiatkowski)
Terapia Skoliozy ( Dr P. Kwiatkowski)
Liczne szkolenia online.

Adrian Górniak

Mgr Fizjoterapii AWF im. J. Piłsudskiego w Warszawie

Taping rehabilitacyjny Kurs podstaw terapii manualnej Masaż tkanek głębokich Kurs doskonalący z masażu leczniczego IBITA Bobath  „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi wg koncepcji Bobath”

Łukasz Samsel

Mgr Fizjoterapii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Przemyśl, Polska Studia podyplomowe, Chiropraktyka w trakcie

Kursy:

REA TAPE Kinesiology Taping for Athletes BODYMASTER. Organizator: REA ACADEMY, INTERNATIONAL KINESIOLOGY TAPING ASSOCIATION Instructor: JOHN GIBBONS

REA TAPE Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization S.T.M. Concept – Level 1 + Level 2. Organizator: REA ACADEMY, INTERNATIONAL KINESIOLOGY TAPING ASSOCIATION Instructor: PAVEL KOLOMIJECS

REA FLOSS BAND + REA SUX CUPPING. Organizator: REA ACADEMY, INTERNATIONAL KINESIOLOGY TAPING ASSOCIATION Instructor: PAVEL KOLOMIJECS

Terapia Manualna wg Typaladosa Fascial Distortrion Model, WARSZTAT WPROWADZAJĄCY. Organizator: ANGITA IFDMO Program obejmował zajęcia teoretyczno-praktyczne

Współczesna termoterapia. Organizator: AKADEMIA FIZJOTERAPII TECHNOMEX

Diagnostyka i analiza chodu. Organizator: AKADEMIA FIZJOTERAPII TECHNOMEX

Szkolenia:

Szkolenie teoretyczne dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących badania kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. Badanie kwalifikacyjne w celu wykluczenia przeciwskazań do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. Część teoretyczna : CKMP w Warszawie 16 marca 2021.

Szkolenie dla fizjoterapeutów, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych prowadzących szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Sczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Część teoretyczna : CKMP w Warszawie 16 marca 2021. Część praktyczna: Centrum Symulacji Medycznej UMB w Białymstoku.

Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii. Organizator: Krajowa Izba Fizjoterapeutów

ZDROWIE E XXI WIEKU, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Organizator: PWSiP ŁOMŻA

Iwona Adamska-Janowska

Internista, specjalista medycyny rodzinnej

Paulina Ostrowska

 Licencjat Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku,

magisterka Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.

Studia magisterskie w Toku. 

Dr Sylwia Trzcińska

lek. specjalista rehabilitacji medycznej 

Karolina Więckowska

Logopeda – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Szkolenia w zakresie: Udar mózgu, zaburzenia rdzenia kręgowego- zespołowa praca jedyną właściwą drogą leczenia pacjenta.   

Zaburzenia mowy po przebytym udarze mózgu u pacjentów dorosłych. 

Teoria zaburzeń mowy u pacjenta po udarze mózgu. 

Zaburzenia funkcji poznawczych w pracy logopedy. 

Oddychanie, pozycja spoczynkowa języka, połykanie w praktyce logopedycznej- rozwiązania terapeutyczne.  

Żucie w praktyce logopedycznej. 

Parafunkcje – skuteczne rozwiązania terapeutyczne. 

MFT 9-99 sTArs terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel 

Diagnoza miofunkcjonalna.  Masaż logopedyczny – podejście praktyczne.   

Programowanie języka.   

Kinestezja i praksja artykulacyjna. 

Nerwy czaszkowe- jak badać i prowadzić terapię.

Interpretacja wyników badań neurologicznych.   

Anatomia palpacyjna dla logopedów.  

Dyzartria – diagnoza i terapia. 

Anna Domańska

Logopeda – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach

Szkolenia w zakresie:

Neurologiczne zaburzenia mowy po udarze mózgu.

Terapia zaburzeń mowy u pacjentów po udarze mózgu.

Połykanie w praktyce logopedycznej- rozwiązania terapeutyczne.

Terapia zaburzeń komunikacji słownej w chorobach otępiennych.

Zaburzenia funkcji poznawczych w pracy logopedy.

Powięź jako holistyczne podejście w pracy logopedycznej.

Sabina Kowalska

Neurologopeda Kliniczny – AM Wrocław, Studia Podyplomowe, Logopeda – UP Kraków, Studia Podyplomowe, Pedagog – UP Kraków, Studia Magisterskie

Doświadczenie:

2008 – Obecnie Neurologopeda

VOTUM – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Kraków

Odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu logopedów w PCRF Kraków i PRCF Sawice

Odpowiedzialna za wczesną rehabilitację neurologopedyczną, logopedyczną, oraz terapie Biofeedback

2006 – 2010

Neurologopeda

A & S Studio Rehabilitacji Funkcjonalej, Kraków

Odpowiedzialna za terapie neurologopeduczne, logopedyczne, oraz terapie Biofeedback

2003 – 2009

Pedagog

Szkoła Podstawowa nr 162, Kraków

Pedagog mianowany nauczania wczesnoszkolnego, kierownik i wychowawca letnich kolonii dla dzieci

Szkolenia, Publikacje, Kursy

Szkolenia:

Prowadzenie zajęć z logopedii na krakowskich uczelniach – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego, Krakowska Akademia

Prowadzenie szkoleń z logopedii i neurologopedii dla PCRF Votum Kraków, PCRF Votum Sawice, PUCRF Votum Lwów

Publikacje
Forum Logopedy – 05/2020 – Terapia Dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych

Współautor poradnika pt. “Opieka pacjenta neurologicznego z rurką tracheostomijną”.

Kursy:

PNF w logopedii

Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych

Terapia traktu oro-facjalnego w oparciu o metodę FOOT Coombes

Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuroterapii

Niedokształcenie mowy o typie afazji, diagnoza i terapia

Dziecięca neurologopedia kliniczna w świecie współczesnej wiedzy neurofizjologicznej

Dysfagia – odzwyczajanie od kaniul trachealnych

Diagnoza i terapia zaburzeń połykania – autorskie szkolenie Praksedy Szyper

Uszkodzenie traktu oro-facjalnego i kroki terapeutyczne

Komunikacja osób dorosłych z afazją

Nerwy czaszkowe – dysfunkcje i leczenie

Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensomotorycznej

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie

Diagnostyka mózgu w chorobach neurologicznych, odczytywanie dokumentacji medycznej

Resuscytacja i pierwsza pomoc w zagrożeniu życia

Wykształcenie

2010 – 2012   |   Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDA

2003 – 2005   |   Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

STUDIA PODYPLOMOWE: LOGOPEDA

1998 – 2003   |   Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOG