27 maja 2022

PCRF Kraków

PCRF Kraków podmiot leczniczy świadczący usługi medyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi w zakresie stacjonarnym i ambulatoryjnym.

Turnusy rehabilitacyjne indywidualnie dostosowane do potrzeb i możliwości pacjenta

30 pokoi dostosowanych do osób niepełnosprawnych

• opieka pielęgniarska 24 godziny

• 4 godziny indywidualnej rehabilitacji dziennie

• podwójne terapie: praca dwóch fizjoterapeutów w czasie pionizacji

• przeciwdziałanie spastyczności – pozycje ułożeniowe, toksyna botulinowa, fenestracja

• oduczanie od rurki tracheostomijnej, nauka połykania

• oddziaływania komunikacyjne – C-eye, biofeedback

• terapia sensoryczna

• pobyt w pokoju z indywidualnym opiekunem połączone z edukacją (jeżeli wskazane)

Pomoc dla:

• pacjentów bezpośrednio po oddziałach szpitalnych głownie OIOM

• pacjentów przełączonych na wentylację mechaniczną domową

• pacjentów w stanie śpiączki

• pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych i urazach rdzenia, NZK

• pacjentów po zabiegach operacyjnych w zakresie neurologii i ortopedii

• pacjentów z różnymi schorzeniami, które wymagają rehabilitacji

Kontakt

tel.: 12 264 80 35

PCRF KRAKÓW
Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum
ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków