27 maja 2022

Psycholodzy

Psycholodzy

lek. Andrzej JurykSpecjalista psychiatrii, starszy asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego przy Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, asystent w Katedrze Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 2019-2022 członek zarządu Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Redaktor tematyczny w czasopiśmie „Psychiatria Polska”.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szkolenie Specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii ukończył w 2020 r.
W trakcie kursu przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Fundacji Terapii Rodzin „Na Szlaku”

Nieustannie stara się dokształcać i podnosić swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach zarówno w kraju jak i za granicą.

Katarzyna Słotwińska

Mgr neuropsychologii klinicznej

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ze specjalizacją w neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie w Lejdzie, w Holandii.
Ukończyłam I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Aktualnie jestem trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na uczelni SWPS w Katowicach oraz jestem w trakcie realizowania państwowej specjalizacji z Psychologii Klinicznej z podspecjalizacją w Neuropsychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Specjalizuję się głównie w pracy z osobami dorosłymi. Regularnie uczęszczam na kursy, szkolenia oraz wydarzenia naukowe w celu poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.

Olga Tarnawczyk


Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii ze specjalizacją z psychologii sportu oraz
z realizowanymi kursami z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zrealizowałam również studium pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Trenerów STER. Aktualnie jestem w trakcie kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych staży oraz praktyk klinicznych, a także w trakcie pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.