Psycholodzy

Barbara Błażko

Mgr Psychologii Stosowanej

Pracuje terapeutycznie w paradygmacie humanistyczno-egzystencjalnym i systemowym z wykorzystaniem arteterapii. arteterapia UP Kraków, kurs systemowej terapii rodzin CMUJ Kraków, kurs psychoterapii Gestalt Instytut Terapii Gestalt Kraków podyplomowy czteroletni kurs psychoterapii CM UJ rekomendowany przez PTP specjalizacja z psychologii klinicznej, neuropsychologia – w trakcie specjalizacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Katarzyna Słotwińska

Mgr neuropsychologii klinicznej

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii ze specjalizacją w neuropsychologii klinicznej na Uniwersytecie w Lejdzie, w Holandii.
Ukończyłam I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Aktualnie jestem trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na uczelni SWPS w Katowicach oraz jestem w trakcie realizowania państwowej specjalizacji z Psychologii Klinicznej z podspecjalizacją w Neuropsychologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Specjalizuję się głównie w pracy z osobami dorosłymi. Regularnie uczęszczam na kursy, szkolenia oraz wydarzenia naukowe w celu poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.

Olga Tarnawczyk


Ukończyłam studia magisterskie z Psychologii ze specjalizacją z psychologii sportu oraz
z realizowanymi kursami z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zrealizowałam również studium pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkołę Trenerów STER. Aktualnie jestem w trakcie kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych staży oraz praktyk klinicznych, a także w trakcie pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach. Na co dzień pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Swoją pracę terapeutyczną poddaję superwizji.