26 czerwca 2022

Ankieta po programie

Ankieta stanowi dokument konieczny i zgodny z regulaminem nr2 Śpiączka Sawice zatwierdzony przez Zarząd PCRF w dniu 1.04.2018.

Ankieta jest uzupełniana przez osoby do tego wyznaczone i jest przeprowadzona zgodnie z zasadami RODO zgodnymi z przekazywaniem danych wrażliwych.

Ankieta powinna być przeprowadzona raz na rok przez okres 3 lat po zakończeniu programu leczenie pacjentów dorosłych w śpiączce.