a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

Tarnów ul. Okrężna 1

793 770 321

Sawice, Sawice Wieś 19

500 039 911

Logopedzi

mkd-team-image

Sabina Kowalska

Neurologopeda Kliniczny
Kursy i szkolenia

AM Wrocław, Studia Podyplomowe, Logopeda – UP Kraków, Studia Podyplomowe, Pedagog – UP Kraków, Studia Magisterskie

 

Doświadczenie:

2008 – Obecnie Neurologopeda

VOTUM – Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Kraków

Odpowiedzialna za koordynację pracy zespołu logopedów w PCRF Kraków i PRCF Sawice

Odpowiedzialna za wczesną rehabilitację neurologopedyczną, logopedyczną, oraz terapie Biofeedback

2006 – 2010

Neurologopeda

A & S Studio Rehabilitacji Funkcjonalej, Kraków

Odpowiedzialna za terapie neurologopeduczne, logopedyczne, oraz terapie Biofeedback

2003 – 2009

Pedagog

Szkoła Podstawowa nr 162, Kraków

Pedagog mianowany nauczania wczesnoszkolnego, kierownik i wychowawca letnich kolonii dla dzieci

Szkolenia, Publikacje, Kursy

Szkolenia:

Prowadzenie zajęć z logopedii na krakowskich uczelniach – Uniwersytet Jagielloński, Akademia Wychowania Fizycznego, Krakowska Akademia

Prowadzenie szkoleń z logopedii i neurologopedii dla PCRF Votum Kraków, PCRF Votum Sawice, PUCRF Votum Lwów

Publikacje
Forum Logopedy – 05/2020 – Terapia Dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych

Współautor poradnika pt. “Opieka pacjenta neurologicznego z rurką tracheostomijną”.

Kursy:

PNF w logopedii

Zarządzanie dysfagią w warunkach domowych

Terapia traktu oro-facjalnego w oparciu o metodę FOOT Coombes

Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuroterapii

Niedokształcenie mowy o typie afazji, diagnoza i terapia

Dziecięca neurologopedia kliniczna w świecie współczesnej wiedzy neurofizjologicznej

Dysfagia – odzwyczajanie od kaniul trachealnych

Diagnoza i terapia zaburzeń połykania – autorskie szkolenie Praksedy Szyper

Uszkodzenie traktu oro-facjalnego i kroki terapeutyczne

Komunikacja osób dorosłych z afazją

Nerwy czaszkowe – dysfunkcje i leczenie

Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensomotorycznej

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie

Diagnostyka mózgu w chorobach neurologicznych, odczytywanie dokumentacji medycznej

Resuscytacja i pierwsza pomoc w zagrożeniu życia

Wykształcenie

2010 – 2012   |   Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

STUDIA PODYPLOMOWE: NEUROLOGOPEDA

2003 – 2005   |   Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

STUDIA PODYPLOMOWE: LOGOPEDA

1998 – 2003   |   Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

STUDIA MAGISTERSKIE: PEDAGOG

mkd-team-image

Aleksandra Kasztelan

Neurologopeda
Kursy i szkolenia

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii CMUJ i UP Kraków (w trakcie)

Studia magisterskie – logopedia UJ Kraków
Przygotowanie pedagogiczne – SPUJ Kraków
Studia licencjackie – j. polski w komunikacji społecznej UJ Kraków

Tematyka logopedyczna:

terapeuta pracujący zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi po incydentach neurologicznych. Zajmuje się diagnozą oraz rehabilitacją zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń układu nerwowego oraz powstających w wyniku procesów neurodegeneracyjnych. Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów (SMUFR)

mkd-team-image

Paulina Wójcik-Topór

Logopeda
Kursy i szkolenia

Asystent w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ – Zakład Logopedii UJ
dr n. hum. w zakresie językoznawstwa – UP

Kraków Logopeda – UP

Kraków Studia podyplomowe – neurologopedia WSBiP Ostrowiec Świętokrzyski
lic. filologii polskiej specjalność nauczycielska – UJ Kraków

Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy

Masaż logopedyczny od podstaw

Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia

Stymulacja bazalna

Diagnozowanie świadomości u pacjentów – skala CRS-R

Program MindBeagle w pracy z osobami po incydentach neurologicznych

KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

Wykładowca, prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie działań terapeutycznych u osób dorosłych po incydentach neurologicznych, a prywatnie mama dwóch córek ?

Autorka licznych artykułów naukowych, współautorka pomocy dydaktycznych dla dorosłych:

1. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2015), Afazja Praca z tekstem,
Kraków WIR.

2. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Ćwiczenia operacji myślowych, Kraków WIR.
3. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Czytam i rozumiem 1, Kraków WIR.

4. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Czytam i rozumiem 2,Kraków WIR.

5. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Ćwiczenia operacji myślowych 2,Kraków WIR.

6. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2017), Ćwiczenia do terapii afazji
1-6,
Kraków WIR.

7. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2018), Terapia funkcji poznawczych 1-3, Kraków WIR.

8. M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2020), Słowa do pary,
Kraków WIR.

mkd-team-image

Danuta Karaś

Kursy i szkolenia

Mgr AP Kraków, pedagog specjalny, Studia Logopedyczne w Akademii Pedagogicznej w Krakowie,

Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tematyka przydatna w pracy pedagogicznej: język migowy I stopień, Klanza, Ruch Rozwijający wg W.Sherborne, terapia bajką i metaforą, edukacja matematyczna dzieci, objawy i leczenie zespołu ADHD, Kinezjologia Edukacyjna; Tematyka logopedyczna: zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym,terapia logopedyczna u osób z dysfunkcja słuchu, wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna u dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy, diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania,  Neurofunkcjonalna Reorganizacja wg Padovan, diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapia dysfagii. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

mkd-team-image

Anna Cholewka

Kursy i szkolenia

Mgr rehabilitacji ruchowej – AWF Kraków Dyplomowany terapeuta metody Castillo Moralesa Logopeda – UP Kraków

PNF- kurs podstawowy, rozwijający oraz kliniczny w neurologii

NDT-Bobath dla dorosłych- kurs podstawowy i rozwijający

Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich Kinesio

Taping- podstawowy

Ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo Moralesa

Manualna terapia dysfagii wg koncepcji NAP

Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych

Dysfagia dziecięca-wg koncepcji NDT

Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka- strategie leczenia wg Klein i Delaney

Terapia karmienia- ujęcie sensoryczno-motoryczne

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

mkd-team-image

Marta Kurkowska

Kursy i szkolenia

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii CMUJ i UP Kraków (studia podyplomowe)
Mgr logopedii UJ Kraków
Mgr filologii polskiej spec. antropologiczno-kulturowa UJ Kraków

Kurs pedagogiczny SPUJ Kraków

Kurs PNF w dysfunkcjach zewnątrz- i wewnątrzoralnych

Szkolenie – Stymulacja traktu ustno-twarzowego

Szkolenie – System C-Eye w ocenie pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji

Szkolenie – Diagnozowanie świadomości u pacjentów – skala CRS-R Szkolenie –

Terapia dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych Szkolenie – Nerwy czaszkowe. Ujęcie logopedyczne

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

mkd-team-image

Anna Studzińska-Szosler

Kursy i szkolenia

Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii – UJ w Krakowie, studia Podyplomowe Logopedia – WSB w Dąbrowie Górniczej – studia Podyplomowe kwalifikacyjne Mgr Filologii Polskiej – UP Kraków

Tematyka logopedyczna: wieloletni współpracownik Dziennych Domów Opieki Medycznej i Dziennego Oddziału Rehabilitacji w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy wynikających z uszkodzeń neurologicznych, przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, oraz mechanizmów związanych z procesem starzenia się.

Znajomość technik masażu manualnego twarzy, wnętrza jamy ustnej oraz sfery orofacjalnej.

Terapia dysfagii.

mkd-team-image

Julia Dróżdż

Kursy i szkolenia
Lic. Logopedii (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Studia magisterskie na kierunku ,,Logopedia i pedagogika szkolna”- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (w trakcie)
Zaburzenia komunikacji językowej- niedosłuch (egzamin)
– Techniki terapeutyczne- programowanie języka (egzamin)
– Zaburzenia komunikacji językowej- dyzartria, anartria (egzamin)