a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

Tarnów ul. Okrężna 1

793 770 321

Sawice, Sawice Wieś 19

500 039 911

Rejestracja internetowa fizjoterapeutów, która upoważnia do uczestnictwa w walnym zebraniu w dniu 5.11.2016 r.

Rejestracja internetowa fizjoterapeutów, która upoważnia do uczestnictwa w walnym zebraniu w dniu 5.11.2016 r.

W dniu 31.05.2016 weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty.
Procedowanie jej polega na utworzenia samorządu fizjoterapeutów, który tworzyć będzie Krajową Izbę Fizjoterapeutów (KIF). Realizacją tego zadania zajmuje się w tym celu powołany Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF).
 
Do dnia 14.10.2016 odbywa się rejestracja internetowa, która upoważnia do uczestnictwa w walnym zebraniu w dniu 5.11.2016 (czas i miejsce w poszczególnych województwach podane będą do 7 dni przed zebraniem). Na zebraniu wybrani zostaną delegaci, którzy następnie udadzą się na I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w Warszawie w styczniu 2017 r, aby stworzyć organy samorządu.
 
Zgodnie z zapisem ustawy rejestracja jest obowiązkowa do dnia 31.05.2018 r, teraz upoważnia do oddania głosu i wyboru osób, które będą zarządzać zawodem fizjoterapeuty.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza na stronie: kosf.pl
 
Dane konieczne do prawidłowej rejestracji to:
• Imię
• Drugie imię
• Nazwisko
• Nazwisko rodowe
• Data urodzenia
• Miejsce urodzenia
• PESEL
• Seria i numer dowodu osobistego (lub paszportu)
• Obywatelstwo
• Numer dyplomu
• Data wydania dyplomu
• Tytuł zawodowy
• Czytelny skan dyplomu nie przekraczający 500kB

Po zarejestrowaniu się Państwa dane będą weryfikowane przez
KOORDYNATORÓW REGIONALNYCH.Untitled

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.