27 maja 2022

Zasady kwalifikacji

Pacjenci kwalifikowani do programu wybudzanie pacjentów dorosłych odbywa się zgodnie z założeniami przez zespół terapeutyczny na podstawie wypełnionego wniosku oraz na podstawie skierowania.Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kod ICD -10 : R 40.2


Kryteria dla świadczeniobiorców aby zakwalifikować się do programu w ramach NFZ :

  1. Od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC)
  2. Pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej
  3. Stabilność podstawowych parametrów życiowych
  4. Stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego
  5. Ukończony 18. rok życia w dniu przyjęcia
  6. Czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni