27 maja 2022

Urządzenie Fourier M2

Robot do rehabilitacji ręki Fourier M2 – wspomaga rehabilitację pacjentów z neurologicznymi urazami mózgu. Robot „czuje” dotyk pacjenta i pomaga w dokończeniu ruchu!
Pracę na tym urządzeniu polecamy szczególnie pacjentom z dysfunkcjami kończyn górnych, zwłaszcza po urazach centralnego systemu nerwowego.