a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

Szkolenie z dysfagii

Szkolenie z dysfagii

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 12.05-13.05.2018 r.

„Terapia dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych”

Podczas szkolenia poznają Państwo autorski program terapii dysfagii dla Pacjentów po incydencie neurologicznym w fazie ostrej, tuż po pobycie na oddziale IOIM.  Proponowana terapia obejmuje tematykę od odzwyczajania od kaniul trachealnych poprzez elementy karmienia terapeutycznego, higienę jamy ustnej, po wpływ na poprawę kondycji poznawczej Pacjenta we wczesnej fazie zdrowienia. Głównym celem szkolenia jest pokazanie drogi terapeutycznej wpływającej na poprawę funkcji kongnitywnych u Pacjentów z masywnymi zaburzeniami kontaktu wykorzystując ich aktualne zasoby.

Szkolenie przygotowane jest przez neurologopedę klinicznego i pedagoga w oparciu o praktyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobyte podczas 12 letniej pracy z Pacjentami w PCRF VOTUM.

Zapraszamy neurologopedów, logopedów, fizjoterapeutów chcących zgłębić wiedzę z zakresu terapii dysfagii. Do zobaczenia na szkoleniu!

Moduł I

Temat szkolenia: Terapia dysfagii jako szansa na powrót funkcji kognitywnych
Prowadzący: mgr Sabina Kowalska, neurologopeda

Szkolenie oparte na wieloletnich doświadczeniach zdobytych w pracy z ciężko poszkodowanymi pacjentami przyjmowanymi bezpośrednio z Oddziałów Intensywnej Terapii do Polskiego Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką dotyczącą neurologicznego podłoża zaburzeń o typie dysfagii. Wprowadzenie do zagadnień fizjologii oddychania i połykania. Poznanie proponowanej terapii dysfagii poprzez tematykę odzwyczajania od kaniul trachealnych, elementy karmienia terapeutycznego, higienę jamy ustnej, po wpływ na poprawę kondycji poznawczej Pacjenta we wczesnej fazie zdrowienia. W części ćwiczeniowej kursanci zostaną zapoznani z technikami pozycjonowania, karmienia oraz pielęgnacji, które będą przepracowywać w teamach terapeutycznych. Spotkanie będzie obejmowało następujące zagadnienia:
 
Dzień 1
Część teoretyczna.

9:00 – 10:00  Przywitanie i wprowadzenie do tematu szkolenia

10:00 – 11:00 Neuroanatomia – przyczyny dysfagii neurogennej.

Nerwy czaszkowe biorące udział w połykaniu (V, VII, IX, X, XII) i patomechanizm.

 11:00 – 11:15  Przerwa kawowa

11:15 – 13:00  Zagadnienia terapeutyczne do terapii Pacjentów we wczesnej fazie zdrowienia.

 •  zaburzenia prewerbalne
 • zaburzenia komunikacji

Czynności prewerbalne i zasadność kierunku oddziaływań wobec Pacjenta z masywnymi zaburzeniami kontaktu –

1. związek mowy z poborem pokarmów.

2. Bliskie i dalekie cele terapii.

3. Kierunki terapii:

 • oddychanie – zagadnienia dotyczące rurek trachealnych
 • połykanie – dysfagia higiena jamy ustnej

4. Oddychanie:

 • droga fizjologiczna
 • odzwyczajanie od rurki tracheostomijnej
 • zmagania o czucie wewnątrz jamy ustnej

5. Połykanie:

 • fazy połykania
 • cechy dojrzałego połykania
 • procedura badania fazy ustnej:

6. Alternatywne sposoby żywienia

 • sonda donosowa
 • zgłębnik PEG
 • jejunostomia

13:30 – 14.00  Przerwa obiadowa

Cześć praktyczna

14:00 – 15:30  Dysfagia – terapia – ćwiczenia w teamie

 • badanie wizualne i taktylne
 • pozycjonowanie – schemat Brodiego

      15:30 – 15:45   Przerwa kawowa

16:45 –  17:30

 • fizyczna praca na trakcie ustno-twarzowym
 • karmienie terapeutyczne
 • higiena jamy ustnej.

17:30 – 18:00   Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Pytania i dyskusja

     18:00   Koniec pierwszego dnia szkolenia

Dzień 2

9:00 – 9:30  pytania dotyczące pierwszego dnia szkolenia i wprowadzenie do tematyki dnia drugiego

9:30 – 10:45   Kompendium zagadnień połykania, karmienia terapeutycznego oraz pielęgnacji jamy ustnej.

10:45 – 11:00  Przerwa kawowa

11:00 – 12:00  Główne obszary terapii logopedycznej u Pacjentów w pierwszej fazie zdrowienia.

12:00 – 13:00   Techniki połykania dla Pacjentów współpracujących

13:00 – 13:30   Przerwa obiadowa

 13:30 – 15:30   Zasady ogólne terapii

15:30 –  16:00  Bezpieczeństwo w terapii

15:00 – 15:30  Podsumowanie całego szkolenia

 • Pytania i dyskusja
 • Wprowadzenie do Modułu II szkolenia

15:30     Zakończenie szkolenia  

Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności tematów.

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny mieć możliwość zmiany ubrania na sportowe potrzebne do części praktycznej. W czasie szkolenia nie ma możliwości używania telefonów komórkowych, nagrywania czy robienia zdjęć bez zgody prowadzącego.

W czasie szkolenia będzie prezentowanych wiele filmów dydaktycznych z pracy z pacjentami. Nagrywanie, kopiowanie i udostępnianie tych filmów jest zabronione ponieważ prawa do ich użytkowania i udostępniania ma tylko i wyłącznie PCRF i instruktor.

 Zachęcamy do pogłębiania swoje wiedzy i czerpania z doświadczeń osoby pracującej na co dzień z pacjentami  w prezentowanym temacie szkolenia

Każdy uczestnik otrzyma w cenie szkolenia :

 1. Skrypt – materiały teoretyczne
 2. Specjalne materiały do części praktycznej :

– rękawiczki jednorazowe

– gaziki sterylne

– kubki plastikowe

– drewniane szpatułki

– łyżeczki

– jogurt naturalny

– jabłka

– chrupki kukurydziane

– wody niegazowanej

– szalik

– nożyczki

 1. W przerwie obiadowej w jeden i drugi dzień szkolenia w cenie kursu będzie podany obiad przygotowywany na miejscu w PCRF.

Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie dysfagii wystawiony jest przez organizatora szkolenia Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum w Krakowie

Cena całego szkolenia  850 zł (brutto)

Rejestracja na szkolenie u Pani Karoliny Trajdos pod numerem telefonu

12 264 80 35 wew. 202 , kom:  512378387

oraz mailowo: karolina.trajdos@pcrf.pl

Informacja o instruktorze

Prowadzący szkolenie mgr Sabina KowalskaSabina Nowak

 

Neurologopeda kliniczny – studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Logopedia ogólna- studia podyplomowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Pedagogika – studia magisterskie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 12- letnie doświadczenie w pracy w zespole terapeutycznym dla Pacjenta z zaburzeniami neurologicznymi.

 

Dodatkowe szkolenia i kursy:

*uszkodzenie traktu oro-facjalnego i kroki terapeutyczne

* Terapia traktu oro-facjalnego w oparciu o metodę FOTT Coombes

* Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuroterapii

* Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia

* Mowa a komunikacja

* Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie

* Dysfagia – odzwyczajanie od kaniul trachealnych

* Diagnoza i terapia zaburzeń połykania – autorskie szkolenie Praksedy Szyper

* Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji

sensomotorycznej

* Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej

* Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

* Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych

u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym według standardów koncepcji NDT Bobath SLT

* Diagnostyka mózgu w chorobach neurologicznych, odczytywanie dokumentacji medycznej

* Resuscytacja i pierwsza pomoc w zagrożeniu życia

Regulamin szkolenia >>

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.