a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

Bierzemy udział w projekcie badawczym Zespołu dr. hab. Marka Bindera z Instytutu Psychologii UJ.

Bierzemy udział w projekcie badawczym Zespołu dr. hab. Marka Bindera z Instytutu Psychologii UJ.

Jak wiadomo, od początku istnienia naszego Centrum celem najwyższym była poprawa jakości życia naszych Pacjentów. Z uwagi na specyfikę zaburzeń komunikacyjnych oraz trudności diagnostycznych zawsze towarzyszył nam niepokój związany z faktycznym funkcjonalnym stanem ich mózgu. Nieustannie trwały dylematy na ile sprawne są procesy przetwarzania bodźców u Pacjentów ze znacznie uszkodzonym mózgiem.  Czy komunikaty, które kierujemy do nich są przez nich zrozumiałe oraz czy wzmacniamy właściwy punkt dostępu do porozumiewania się. Czynione przez nas obserwacje zawsze stanowiły subiektywną ocenę rozumienia.

Otóż teraz możemy zakomunikować, że mamy możliwość obiektywnego zbadania świadomości u naszych Pacjentów, którzy przebywają w stanie tzw. śpiączki mózgowej. Z zaszczytem informujemy, że bierzemy udział w projekcie badawczym Zespołu dr. hab. Marka Bindera z Instytutu Psychologii UJ, którego tematem jest:  Odpowiedzi EEG stanu ustalonego na stymulację słuchową z zakresu oscylacji gamma: wpływ pobudzenia mózgu (projekt NCN OPUS nr 2018/31/B/HS6/03920)

Badania polegają na pomiarze reakcji mózgu na periodyczną stymulację słuchową. Ich celem jest poszukiwanie nowych metod diagnozy pacjentów śpiączkowych z wykorzystaniem bezpośredniej rejestracji aktywności neuronalnej mózgu za pomocą EEG.

Czym różni się śpiący mózg od mózgu czuwającego? Co dzieje się w głowach pacjentów po ciężkich urazach mózgu, którzy zdają się nie reagować na otoczenie, pogrążeni w stanie potocznie nazywanym „śpiączką”? To są pytania, które nas nurtują i sprawiły, że postanowiliśmy zgłębiać ten problem badawczy. Wydaje nam się, że kluczem do odpowiedzi na postawione wyżej pytania jest pojęcie „pobudzenia mózgu”. Opisuje ono dynamiczny aspekt funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, a jednocześnie wiadomo, że pobudzenie mózgu może wpływać na nasze reakcje na świat zewnętrzny. Oczywiście mózg jest zbyt skomplikowany, aby dało się go w prosty sposób opisać. Dlatego też zajęliśmy się pewnym szczególnym zagadnieniem, które naszym zdaniem może sporo powiedzieć na temat zmian funkcjonowania mózgu w zależności od poziomu pobudzenia. Skupiliśmy się na problemie, tego jak mózg reaguje na periodyczną stymulację słuchową. Ten rodzaj stymulacji wywołuje szczególny typ odpowiedzi mózgowej, którą można zmierzyć za pomocą elektroencefalografu. Są to tak zwane potencjały słuchowe stanu ustalonego – rodzaj rezonansu wytworzonego przez neurony pod wpływem periodycznej stymulacji akustycznej o częstotliwości 40 Hz. Dotychczasowe badania pokazały, że właśnie ta częstotliwość wywołuje szczególnie silną odpowiedź mózgu, która obejmuje również obszary o szczególnie istotnym znaczeniu dla regulacji poziomu pobudzenia. Badania te były jednak prowadzone w dość niesystematyczny sposób, co utrudnia wyciąganie daleko idących wniosków. W naszym projekcie chcemy ten problem zgłębić w sposób kompleksowy przyglądając się reakcji mózgu na tę periodyczną stymulację w różnych wariantach stanu pobudzenia – od jego naturalnych fluktuacji związanych z zapadaniem w coraz głębszy sen, przez stany pośrednie, takie jak chwilowe zmiany pobudzenia towarzyszące zamknięciu oczu, aż po stany trwałych zaburzeń w poziomie świadomości, ujawniających się przy ciężkich urazach mózgu (na przykład po wypadku samochodowym lub zawale serca). Wyposażeni w precyzyjne narzędzie pomiarowe, jakim jest EEG, chcemy poznać dokładnie mechanizm wiążący fluktuujące zmiany w globalnej aktywności mózgu z jego zdolnością do wchodzenia w „rezonans” z periodyczną stymulacją słuchową – autor: dr hab. Marek Binder 

W ostatnich tygodniach badaniem EEG oraz testem CRS-R -skala wychodzenia ze śpiączki objęto 9 Pacjentów w Krakowie oraz w Oddziale wybudzeniowym dla dorosłych w Sawicach. Jesteśmy po tygodniu intensywnej pracy w tym, że oddziale. Bardzo dziękujemy Panu prof. Markowi Binderowi oraz jego Zespołowi za przyjęcie zaproszenia i zbadanie naszych podopiecznych. Mamy w planach dalsze diagnozy oraz wyjazdy do Sawic. Liczymy na dalszą współpracę, która ma bezpośredni i wymierny skutek na oddziaływania wobec naszych Pacjentów.  

koordynator – Sabina Kowalska neurologopeda kliniczny 

Więcej informacji 

biuro@pcrf.pl, malgorzata.rodzen@pcrf.pl,

500 039 911, 509 672 320, 12 264 80 35

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.