a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

listopad 2015

EKSO GT mobilny egzoszkielet do reedukacji chodu

Testujemy wraz z naszymi pacjentami przez dwa dni EKSO GT mobilny egzoszkielet do reedukacji chodu. EKSO GT™ amerykańskiej firmy EKSO BIONICS to przenośny bioniczny szkielet przeznaczony do użytku w celach rehabilitacji praktycznie każdego pacjenta z niedowładem kończyn dolnych. Pozwala na wykonywanie ruchów wstawania z/siadania na krześle oraz na wykonywanie chodu w sposób naturalny, z prawidłowym przenoszeniem obciążenia między kończynami. Urządzenie jest zasilane bateryjnie, ruchy są wykonywane za pomocą silników, co wspomaga utracone funkcje...

Wpis do rejestru ośrodków które mogą być organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

Z dniem 15 października 2015 roku Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM uzyskało wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu zarówno dla osób nie poruszających się na wózkach inwalidzkich jak i dla osób poruszających się na wózkach całościowe zaburzenia rozwojowe z chorobami neurologicznymi ze schorzeniami onkologicznymi z mózgowym porażeniem dzieciącym ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona i inne (możliwość sprawdzenia w ośrodku...