a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

Tarnów ul. Okrężna 1

793 770 321

Sawice, Sawice Wieś 19

500 039 911

Wpis do rejestru ośrodków które mogą być organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

Wpis do rejestru ośrodków które mogą być organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

Z dniem 15 października 2015 roku Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM uzyskało wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcją narządu ruchu zarówno dla osób nie poruszających się na wózkach inwalidzkich jak i dla osób poruszających się na wózkach
  • całościowe zaburzenia rozwojowe
  • z chorobami neurologicznymi
  • ze schorzeniami onkologicznymi
  • z mózgowym porażeniem dzieciącym
  • ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona
  • i inne (możliwość sprawdzenia w ośrodku lub w rejestrze)

PCRF VOTUM zarejestrowane jest pod numerem OD/12/0047/15

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.