27 maja 2022

Wpis do rejestru ośrodków które mogą być organizatorami turnusów rehabilitacyjnych

Z dniem 15 października 2015 roku Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM uzyskało wpis do rejestru ośrodków w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne. Jesteśmy uprawnieni do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcją narządu ruchu zarówno dla osób nie poruszających się na wózkach inwalidzkich jak i dla osób poruszających się na wózkach
  • całościowe zaburzenia rozwojowe
  • z chorobami neurologicznymi
  • ze schorzeniami onkologicznymi
  • z mózgowym porażeniem dzieciącym
  • ze stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona
  • i inne (możliwość sprawdzenia w ośrodku lub w rejestrze)

PCRF VOTUM zarejestrowane jest pod numerem OD/12/0047/15