30 listopada 2021

Oferta terapeutyczna w urządzeniu Egzoszkielet

Dla pacjentów ambulatoryjnych:

  1. Konsultacja fizjoterapeutyczna kwalifikująca do terapii w urządzeniu-gratis do 21.marca 2018 (czas trwania 2 h), po tym terminie 150 zł
  2. Pakiet 5 terapii z wykorzystaniem egzoszkieletu: 700zł przy płatności z góry
  3. Pakiet 10 terapii z wykorzystaniem egzoszkieletu: 1400zł przy płatności z góry
  4. Każda pojedyncza terapia 150 zł ( czas trwania 60 min-75 min)

 

Zgłoszenia pacjentów chętnych do terapii przyjmuje
p. Karolina Trajdos.

tel.:12 2648035 wew.202 lub 512378387
e-mail: karolina.trajdos@pcrf.pl

 

Wskazania do terapii w egzoszkielecie pacjentów neurologicznych:

konstrukcja urządzenia pozwala na wykonywanie chodu pacjentom po udarach, urazach rdzenia (całkowite do poziomu C7, lub częściowe – dowolny poziom), chorym na stwardnienie rozsiane, z syndromem Guillaina-Barrégo, młodzieży i osobom dorosłym z MPD oraz innymi schorzeniami neurologicznymi

Przeciwwskazania do terapii w egzoszkielecie:

– niekontrolowana spastyczność,

– brak kontaktu z pacjentem, w tym głęboka afazja,

– brak ciągłości skóry na powierzchniach styku z maszyną lub zaburzające siadanie,

– osteoporoza, uniemożliwiająca bezpieczne stanie lub możliwość złamania podczas wstawania lub siadania,

– przykurcze w stawach kolanowych powyżej 20 stopni,

– silna reakcja ortostatyczna,

– obniżona możliwość stania z powodu hipotonii ortostatycznej,

– rozrusznik serca,

– ciąża