27 maja 2022

Monitorowanie Programu

Monitorowanie programu leczenie dorosłych w śpiączce w ramach NFZ:


Efekty leczenia i rehabilitacji pacjentów dorosłych w śpiączce monitoruje zespół terapeutyczny przez:

  • 180–210 dni oraz 330–360 dni od dnia rozpoczęcia leczenia w programie


Uzyskiwane efekty dają podstawę zespołowi do decyzji o zakończeniu lub kontynuacji rehabilitacji w tym wydłużeniu tego procesu.