30 listopada 2021

Kolejna wizyta na Ukrainie i spotkanie Zarządu PCRF z przedstawicielami Stowarzyszenia Fizjoterapeutów na Ukrainie.

Zarząd PCRF brał udział w kolejnych inicjatywach w otwartym we Lwowie gabinecie. Tym razem wykład z logopedii i doświadczenia koleżanki z Ukrainy ,,pacjent z afazją”

Na zdjęciu : Zarząd PCRF z przedstawicielami Stowarzyszenia Fizjoterapeutów na Ukrainie.