27 maja 2022

Terapia lustrzana

Terapia lustrzana (mirror box therapy) jest docenianą w świecie nowoczesną metodą terapeutyczną, stosowaną w usprawnianiu ruchowym pacjentów, wykorzystującą potencjał zawarty w neuronach lustrzanych.

W Polsce dużym problemem są liczni pacjenci z niedowładami poudarowymi oraz przewlekłymi bólami po amputacji kończyn. W naszej placówce wprowadzono tę mało znaną w Polsce metodę leczenia zespołów bólowych i obserwujemy jej rezultaty. Wykorzystujemy światowe osiagnięcia naukowe, by pozbawić pacjentów przewlekłego bólu, poprawiając ich jakość życia. Polepszeniu ulega również ruchomość stawów kończyny, co znajduje odzwierciedlenie w aktywnościach dnia codziennego wykonywanych przez pacjenta.

lustrz2
Odbicie lustrzane dzięki profesjonalnym technikom fizjoterapeuty może skutecznie usunąć bóle poamputacyjne i być pomocnym środkiem terapeutycznym również przy niedowładach, zaburzeniach czucia głębokiego, zaniedbywaniu połowiczym a także kompleksowym regionalnym zespole bólowym (CRPS).

lustrz3
Fizyczne jak również psychiczne bóle fantomowe odczuwa wielu pacjentów po przebytych amputacjach kończyn. Po amputacji lub w wyniku niedowładu kończyny odpowiedni obszar mózgu reprezentujący tę część ciała pozbawiony jest informacji pochodzącej od danej kończyny. Brak bodźców mózg interpretuje jako dolegliwość a chory odczuwa jako ból. Dochodzi do przebudowy wewnętrznego schematu ciała w mózgu, gdyż obszar nieużywany powoli zanika. Zwolnione miejsce zostaje stopniowo zajmowane przez obszary mózgu zlokalizowane najbliżej, odpowiadające innym częściom ciała. Dzięki terapii lustrzanej można ”oszukać mózg”: po przebytej amputacji pozbyć się bólu, a po niedowładzie wypracować na nowo powrót utraconej funkcji. Podczas terapii obszar odpowiadający za amputowaną lub niedowładną kończynę jest ponownie bodźcowany, co przyczynia się do odbudowy pierwotnego wewnętrznego schematu ciała. Mechanizm ten bazuje na pobudzaniu neuronów lustrzanych, które uaktywniają się podczas wykonywania pewnej czynności lub obserwowania jej u innych osób, co wywołuje naśladowcze odpowiedzi w szlakach motorycznych obserwatora.

lustrz4
Terapia lustrzana polega na umieszczeniu uszkodzonej lub niedowładnej kończyny wewnątrz „lustrzanego pudełka”, a zdrowej kończyny naprzeciwko lustra. Widząc w lustrze odbicie zdrowej kończyny wykonującej różnorodne ćwiczenia pacjent dostaje feedback wzrokowy, a mózg odczytuje odbicie jako normalnie funkcjonujacą kończynę. Metoda terapii lustrzanej pozbawia pacjenta bólu oraz przyczynia się do osiągnięcia pełniejszej sprawności, przejawiającej się między innymi pod postacią ruchów selektywnych palców.

Z pewnością już wkrótce podzielimy się z Państwem rezultatami pracy z naszymi pacjentami z wykorzystaniem tej metody terapii.