27 maja 2022

Pacjent neurologiczny

Oferta  skierowana jest do pacjentów u których stwierdzono uszkodzenie w zakresie centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Pacjenci są objęci profesjonalną opieką doświadczonego zespołu fizjoterapeutów, neurologopedów i neuropsychologów. Dodatkowo mogą skorzystać z pomocy lekarzy specjalistów i pielęgniarek. Największe osiągnięcia posiadamy w zakresie urazów czaszkowo-mózgowych, udarów mózgu, urazów rdzenia kręgowego, SM. W naszej pracy bazujemy na uznanych międzynarodowo metodach diagnostyczno-terapeutycznych.

Szczegóły oferty dostępne w placówce PCRF