27 maja 2022

Rehabilitacja neurologiczna

[divider margintop=”10″ marginbottom=”0″]

Cykl Szkoleń z zakresu rehabilitacji neurologicznej

[divider margintop=”10″ marginbottom=”0″]
Szkolenia są przeznaczone dla fizjoterapeutów, pielęgniarek, lekarzy i logopedów. Przeznaczone są dla personelu, który ma decydujący wpływ na wszystko to, co dzieję się z pacjentem w czasie fazy ostrej na oddziale intensywnej terapii lub oddziale neurologii. W szkoleniu zwracamy uwagę na konieczność wczesnego procesu rehabilitacji i prawidłowej pielęgnacji. Pragniemy podkreślić jak duże znaczenie ma prawidłowe postępowanie z pacjentem już od pierwszych dni po incydencie, aby uniknąć powikłań i dużej patologii w okresie przewlekłym. Pacjenci po udarach mózgowych i urazach czaszkowo mózgowych stanowią bardzo różnorodną grupę wiekową. Dlatego też prawidłowa pielęgnacja, opieka oraz szeroko pojęta rehabilitacja ma kluczowe znaczenie w całym procesie zdrowienia i powrotu pacjenta do niezależności w życiu codziennym. W czasie szkolenia będziemy poruszać zagadnienia związane z procesami zachodzącymi w tkance mózgowej po incydencie udarowym i urazowym, omawiane będą problemy związane z regulacją napięcia mięśniowego oraz procesy, które doprowadzają do powstawania przykurczy i skostnień okołostawowych. W dalszych modułach omawiane będą też tematy związane z terapią orofacjalną, komunikacją werbalną i non werbalną.Przedstawimy również zastosowanie toksyny botulinowej w regulacji napięcia mięsniwoego oraz castowanie (praktyczne zastosowanie lekkich gipsów u pacjentów z przykurczami miękkimi). W będziemy chcieli zwrócić uwagę na znaczenie prawidłowej pielęgnacji i odpowiedni (handling), pokażemy, w jaki sposób zabezpieczać pacjenta przed powstawaniem jeszcze większej patologii. Należy podkreślić, że szkolenia są oparte na wieloletnich doświadczeniach pracy z pacjentami po urazach i udarach mózgu w PCRF Votum w Krakowie. Szkolenia są prowadzone przez fizjoterapeutów, logopedów i lekarzy, którzy mają doświadczenia międzynarodowe i uzyskali certyfikaty różnych metod terapii w zakresie neurologii.

Serdecznie zapraszamy do współpracy te osoby, którym zależy na podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych oraz tym, którym zależy na szybkim powrocie pacjentów uszkodzonych neurologicznie do niezależnego życia.
[divider margintop=”20″ marginbottom=”0″]

Moduł I PODSTAWOWY

(przeznaczony jest w głównej mierze dla rehabilitantów i pielęgniarek)
W szkoleniu maksymalnie może brać udział 16 osób.

[divider margintop=”20″ marginbottom=”0″]
Temat: „Postępowanie rehabilitacyjne u pacjentów po udarze mózgu i urazie czaszkowo mózgowym faza ostra”
Kurs trwa przez dwa dni. Łączna liczba godzin 10 H zegarowych
[divider margintop=”20″ marginbottom=”0″]
[toggle title=”Program szkolenia”]
1 dzień
9:00 – Przywitanie uczestników kursów. Przedstawienie planu.
10:00 – Wprowadzenie do tematyki związanej z udarem i urazem czaszkowo mózgowym.

a. Neurofizjologia – centralny układ nerwowy (kontrola ruchowa)

– anatomia (przypomnienie najważniejszych zagadnień)
– kontrola ruchu. Drogi łączące poszczególne części centralnego układu nerwowego
– działania ruchu dowolnego, selektywnego i automatycznego
– patologia (wzmożenie napięcia mięśniowego)

11:30 – Przerwa kawowa
11:45 – Wprowadzenie do tematyki związanej z udarami mózgu.

b. Neurofizjologia – centralny układ nerwowy (kontrola czuciowa)

– kontroli czucia. Drogi łączące poszczególne części centralnego układu nerwowego
– znaczenie receptorów
– patologia

13:00 – przerwa obiadowa
14:00 – zajęcia praktyczne

1. Badanie pacjenta neurologicznego pod kątem rehabilitacyjnym.
2. Znaczenie pozycji ułożeniowych. Propozycje układania pacjenta:

a. Z obniżonym napięciem mięśniowym
b. Z podwyższonym napięciem mięśniowym

15:45 – przerwa kawowa

3. Prawidłowy Handlig, czyli jak biernie poruszać pacjentem, aby bezpiecznie zmienić pozycję z leżenia na plecach aż do pozycji siedzącej:

a. Pacjent z obniżonym napięciem
b. Pacjent z podwyższonym napięciem

17:00 – dyskusja podsumowanie pierwszego dnia
17:30 – koniec pierwszego dnia szkolenia
[divider margintop=”10″ marginbottom=”0″]
2. dzień
9:00 – Teoria

a. problemy jakie można napotkać w fazie ostrej u pacjenta po urazie i udarze mózgu
b. najczęstsze błędy w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów po urazie i udarze mózgu
c. znaczenie teamu terapeutycznego i opieki 24 godzinnej

10:45 – Przerwa kawowa
11:00 – zagadnienia praktyczne

a. Pozycjonowanie pacjenta w pozycji siedzącej w łóżku oraz na łóżku ze spuszczonymi nogami
b. Transfer pacjenta z łóżka na wózek i z powrotem bez przechodzenia do pozycji stojącej

13:00 – Przerwa obiadowa
14:00 – zagadnienia praktyczne

a. Przygotowanie tułowia do pionizacji – znaczenie reakcji równoważnych i reakcji nastawczych
b. Przygotowanie stóp do obciążenia

15:45 – Przerwa kawowa
16:00 – zagadnienia praktyczne

a. Pionizacja czynnościowa pacjenta z łóżka
b. Pionizacja pacjenta z wózka inwalidzkiego

17:00 – podsumowanie i dyskusja
17:30 – Zakończenie szkolenia
[/toggle]

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat wystawiany przez PCRF Votum. Certyfikat umożliwia uczestnictwo w dalszych modułach szkoleń prowadzonych przez PCRF Votum. Certyfikaty szkoleń wystawianych przez PCRF umożliwiają odbycie staży w PCRF Votum na określonych warunkach.

Miejsce: UKRAIŃSKO – POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI , Iwano-Frankowsk ul. Szewczenki 34 a

Czas: 12 – 13 marzec 2016 rok

Zapraszamy do współpracy.