27 maja 2022

NFZ

Program wybudzania pacjentów dorosłych ze śpiączki

w ramach NFZ

Od 2018 PCRF VOTUM prowadzi program w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Program realizujemy w województwie mazowieckim. Od lat zajmujemy się najciężej poszkodowanymi pacjentami udowadniając znaczenie rehabilitacji w procesie leczenia takich osób. Nasze doświadczenia wskazują, że takich potrzebujących jest bardzo dużo

 

logo-nfz
pielęgnacja pacjenta

Kwalifikacja pacjentów do programu wybudzanie pacjentów dorosłych  w śpiączce odbywa się przez zespół terapeutyczny na podstawie:

Wypełnionego wniosku o skierowanie na rehabilitację pacjenta.

Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie w programie bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kod ICD – 10 : R 40.2

Śpiączki nie należy mylić z zespołem zamknięcia czy ze stanem wegetatywnym, który jest jednym z powikłań śpiączki. W stanie wegetatywnym pacjent również nie ma zachowanej świadomości, ale reakcje odruchowe są zachowane.

Kryteria dla świadczeniobiorców aby zakwalifikować się do programu w ramach NFZ :

• 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);

• pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia urazu lub 6 miesięcy od dnia wystąpienia śpiączki nieurazowej;

• stabilność podstawowych parametrów życiowych;

• stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego;

• ukończony 18  rok życia w dniu przyjęcia;

• czas od zdarzenia wywołującego śpiączkę nie krótszy niż 6 tygodni.

 

Program-wybudzania-osób-dorosłych-ze-śpiączki-w-ramach-NFZ
reka-mlodej-kobiety-z-zakraplaczem-w-oddziale_151013-4402

Leczenie pacjenta dorosłego w stanie śpiączki obejmuje :

 

• świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;

• świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;

• badania diagnostyczne zlecone przez lekarza;

• leczenie farmakologiczne;

• leczenie bólu;

• leczenie objawów somatycznych;

• opieka psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;

• rehabilitacja;

• zapobieganie powikłaniom;

• żywienie dojelitowe i pozajelitowe;

• zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanych;

 

Monitorowanie programu

Efekty leczenia i rehabilitacji pacjentów dorosłych w śpiączce monitoruje zespół terapeutyczny przez:

180–210 dni, oraz 330–360 dni od dnia rozpoczęcia leczenia w programie. 

Uzyskiwane efekty dają podstawę zespołowi do decyzji o zakończeniu lub kontynuacji rehabilitacji w tym wydłużeniu tego procesu.

Kontakt

Małgorzata Rodzeń tel.: 500 039 911

PCRF SAWICE
Ośrodek Sawimed w Sawicach
Sawice-Wieś 19, 08-307 Repki

Pobierz wniosek