a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

Tarnów ul. Okrężna 1

793 770 321

Sawice, Sawice Wieś 19

500 039 911

Leczenie i Rehabilitacja

Leczenie pacjenta w stanie śpiączki obejmuje:


 1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy
 2. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki
 3. Badania diagnostyczne zlecone przez lekarza
 4. Leczenie farmakologiczne
 5. Leczenie bólu
 6. Leczenie spastyczności przy zastosowaniu toksyny botulinowej
 7. Leczenie spastyczności przy zastosowaniu pompy baklofenowej:
  • wszczepienie pompy baklofenowej
  • uzupełnianie pompy baklofenem
 8. Leczenie objawów somatycznych
 9. Opieka psychologiczna nad świadczeniobiorcą i jego rodziną
 10. Rehabilitacja
 11. Zapobieganie powikłaniom
 12. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 13. Zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanegoRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych