a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

Tarnów ul. Okrężna 1

793 770 321

Sawice, Sawice Wieś 19

500 039 911

Konferencja „INTENSYWNA TERAPIA 2019 – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych.”

Konferencja „INTENSYWNA TERAPIA 2019 – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych.”

W dniach 12-13 kwietnia 2019 Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM w Krakowie wzięło udział w konferencji naukowej „INTENSYWNA TERAPIA 2019 – wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych.”

Spotkanie organizowane jest rokrocznie przez Medycynę Praktyczną, a w tym roku pod patronatem i przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej.

Serię 7 sesji rozpoczął prof. Wojciech Szczeklik tematem: „Nowości w intensywnej terapii 2019 roku.”

Sesja I była poświęcona tematowi sepsy.Pan prof. Waldemar Goździk mówił o „sepsie po polsku w aspekcie wczesnego rozpoznania i szybszego leczenia”, a Pan dr hab. Mirosław Czuczwar poruszał temat antybiotykoterapii u Pacjentów z sepsą. Z kolei Pan prof. Andrew Rhodes omawiał temat dynamicznej opieki nad Pacjentem z sepsą – „re – evaluate and adjust”.

Sesja II była poświęcana tematowi hemodynamiki, a prelegentami byli między innymi prof. Andres Perner, dr Bartosz Kudliński, dr Tomasz Czarnik, prof. Marcin Wąsowicz, prof. Waldemar Machała oraz mgr Agnieszka Nowak

Tematem przewodnim III sesji było oddychanie z bardzo interesującym pytaniem na samym  jej początku zadanym przez Pana prof. Waleed Alhazzani – „Oxygen and use in intensive care? – Why should we be careful”. Nie mogło zabraknąć tematu roli nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej płuc i jej zastosowania na OIT poruszonego przez Pana dr hab. Dariusza Maciejewskiego.

W sesji IV Pani dr hab. Katarzyna Kotfis poruszyła temat majaczenia u chorego na OIT – jak zapobiegać, jak leczyć?.
Pan dr hab. Mirosław Czuczwar przedstawił temat CRRT w AKI – kiedy wdrożyć leczenie i jak je monitować. Bardzo dużym zainteresowaniem w dyskusji, cieszył się temat poruszony przez dr Wojciech Serednickiego o bólu i leczeniu przeciwbólowym na OIT. Starał się on pokazać problem kompleksowo patrząc przez pryzmat leczenia, ale także rehabilitacji.

Sesja V pt.: „Terapia daremna” ze względu na poruszane tematy była najtrudniejsza dla wszystkich uczestników konferencji. Poza tematem terapii  daremnej u osób dorosłych w Polsce w 2019 prezentowanym przez prof. Andrzeja Küblera, był poruszany bardzo trudny temat terapii daremnej u dzieci. Trudu prezentacji tego tematu podjął się dr Marcin Rawicz.

Pan prof. Roman Jaeschke, jak to sam powiedział, został poproszony o przedstawienie swoich kanadyjskich doświadczeń związanych z tym tak trudnym tematem i zrobił to podczas wykładu „Umierać z godnością – doświadczenia kanadyjskie”

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszył się temat „Terapia daremna w świetle polskiego prawa” prezentowany przez Panią prokurator dr n.med. Małgorzatę Szeroczyńską. Dyskusja, która odbyła się po tym panelu była bardzo interesująca, długa i burzliwa, a pytaniom nie było końca.

W sesji VI pod przewodnictwem pana prof. Wojciecha Szczeklika i dr hab. Jacka Sein Anand poruszane były tematy interdyscyplinarne, a wśród nich między innymi „Niewydolność serca – jak leczyć pacjenta wymagającego intensywnej terapii” – dr Robert Zymliński, „Udar mózgu na OIT – postępowanie zgodne z wytycznymi – dr Antoni Ferens, „Postępowanie w zawale serca u Pacjenta wymagającego intensywnej terapii” – dr hab. Agnieszka Tykocińska czy „Respiratorowe zapalenie płuc – diagnostyka, leczenie, zapobieganie” – prof. Rafał Krenke.

Ostatnią, VII sesję  prowadzoną przez Pana prof. Janusza Andresa oraz Pana dr Wiesława Królikowskiego zdominowało omówienie pierwszych efektów wprowadzenie programu – Zespoły Wczesnego Reagowania w Polsce. Kolejnym ciekawym tematem do dyskusji była prelekcja dr hab. n. med. Małgorzaty Serwach na temat: „Odpowiedzialność prawna anestezjologa – najnowsze tendencje i kierunki zmian”.

Po każdej części panel dyskusyjny dawał możliwość zadawania pytań wszystkim prelegentom.

Opuszczający konferencję uczestnicy z zapałem wyrazili chęć kontynuowania spotkań, no co organizator odpowiedział zaproszeniem na kolejne spotkanie pod hasłem INTENSYWNA 2020 w dniach 27-28 marca 2020. Miejsce spotkania KRAKÓW.

Mówimy zatem do zobaczenia!

Beata Sobas.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.