a

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM

Tel.: 12 264 80 35

Adres: ul. Golikówka 6, 30-723 Kraków

Ostatnie wpisy

Poniedziałek - Piątek 07:00 - 19:00

Sobota - 08:00-14:00

12 264 80 35

biuro@pcrf.pl

ul.Golikówka 6

30-723 Kraków

Obserwuj nas

Diagnostyka

diagnostyka str głJednym z najważniejszych punktów działalności PCRF od samego początku istnienia jest wzajemna kontrola wyników postępowania rehabilitacyjnego. Aby wykazać zasadność stosowania pewnego modelu postępowania oraz odpowiedniego jego finansowania należy wykazać to w odpowiednich testach diagnostycznych opartych na ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health ) – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia.

http://www.csioz.gov.pl/src/files/klasyfikacje/ICF_Polish_version.pdf

Obowiązkiem każdego terapeuty wobec pacjenta jest wykazanie postępów w terapii i w odpowiedni sposób udokumentowanie jej. Niejednokrotnie w przypadku pacjentów ciężkich, którzy zbyt długo żyją ze swoją niepełnosprawnością trudno jest wykazać postęp, wówczas możemy mieć regres, który również należy wykazać w testach. Taka wiedza powinna wówczas posłużyć do niezwłocznego zastanowienia się w jakim obszarze medycyny powinniśmy się poruszać aby coś zmienić.

Najwyższa Izba Kontroli NIK przeprowadziła kontrole pod kątem dostępności i finansowania rehabilitacji leczniczej.

Celem głównym kontroli była ocena działań ministra Zdrowia, NFZ oraz świadczeniodawców na rzecz zapewnienia wszystkim uprawnionym równego dostępu do świadczeń rehabilitacji leczniczej. Kontrolą objęto lata 2011–2013 oraz lata wcześniejsze”

KZD-4101-04/2013

Nr ewid. 37/2014/P/13/131/KZD

Wynik kontroli :

„Najwyższa Izba Kontroli krytycznie ocenia przyjęty w Polsce rozbudowany i skomplikowany model finansowania przez NFZ rehabilitacji leczniczej nieuwzględniający podstawowego i  najważniejszego miernika procesu rehabilitacji, jakim jest końcowy rezultat interwencji terapeutycznej

„W  przyjętym systemie kontraktowania i  rozliczania przez NFZ świadczeń rehabilitacji leczniczej oparto się, podobnie jak w przypadku innych świadczeń, wyłącznie na rozliczaniu liczby i poprawności procedur, nie uwzględniając efektów terapii. Takie podejście sprzyja marnotrawieniu środków publicznych oraz ograniczaniu dostępu do rehabilitacji osobom faktycznie jej potrzebującym.”

PCRF jest podmiotem leczniczym prywatnym gdzie każdy pacjent jest w odpowiedni sposób badany na początku i na końcu terapii obiektywnymi i subiektywnymi testami na poziomie struktur ciała i funkcji. Rodzina pacjenta lub sam pacjent mogą w odpowiedni sposób ocenić czy wydane środki pieniężne przekładają się na proces zdrowienia i powrotu do niezależności. Działa to również w drugim kierunku kiedy zaburzenia na poziomie struktury i funkcji nie pozwalają na proces zdrowienia wtedy wspólnie razem zastanawiamy się co dalej.

Na przestrzeni lat mamy co raz większy postęp w dostępności do czasem kosmicznej technologii badawczej, niejednokrotnie bardzo drogiej. Ważne jest jednak to, że kiedy nie możemy pozwolić sobie na drogie urządzenia należy stosować proste testy przy pomocy których będziemy udowadniali naszą skuteczność. Ciągła kontrola wyników daje nam możliwość w rozwijaniu postępowania rehabilitacyjnego zgodnie założeniami jednej z koncepcji terapeutycznych:

„Terapia i badanie pacjenta powinno przebiegać cały czas w procesie rehabilitacji”

Jako fizjoterapeuta oraz Prezes PCRF stawiam w głównej mierze nacisk na diagnostykę. Karty badania pacjenta są dla mnie dobrą weryfikacją postępów w rehabilitacji naszych podopiecznych ale również możliwością weryfikacji pracy całego zespołu PCRF. To jest jak  kontrola przeprowadzana przez NIK w celu sprawdzenia czy środki pieniężne pochodzące z różnych źródeł nie są marnotrawione.

 

Paweł Adamkiewicz