27 maja 2022

DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU ODDECHOWEGO

Przewlekłe choroby układu oddechowego przebiegające z obturacją, czyli zwężeniem oskrzeli stanowią poważny
i wciąż narastający problem zdrowotny w Polsce. Szacuje się, że najczęściej występujące, astma oskrzelowa
i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) dotykają około 5-7 milionów Polaków.

W Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej wykonujemy badania spirometryczne oraz

próbę rozkurczową (badanie spirometryczne wraz z lekiem).

Badanie należy skonsultować z lekarzem specjalistą pulmonologiem.

Wykonujemy diagnostyka chorób układu oddechowego.

Spirometria jest badaniem nieinwazyjnym stosowanym w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia chorób płuc u chorych w każdym wieku.

Badanie służy sprawdzeniu wydolności oddechowej pacjenta, daje informację jaka jest sprawność wentylacyjna układu oddechowego, ma także za zadanie określenie szybkości
i objętości wymiany gazowej w płucach.

Badanie to polega na pomiarze maksymalnej ilości powietrza, które pacjent może nabrać
i wypuścić z płuc oraz na pomiarze szybkości przepływu powietrza przez drogi oddechowe.

Próba rozkurczowa – próba odwracalności, po podaniu leku jest pomocna
w ustaleniu rozpoznania choroby, np. astmy oskrzelowej. Ten rodzaj badania ułatwia również lekarzowi właściwy dobór leku w leczeniu astmy.

Wyniki badań należy skonsultować z lekarzem specjalistą – pulmonologiem dr Paweł Sawicki