Wybudzanie

Średnio, co dziesiąta ofiara wypadku komunikacyjnego zapada w śpiączkę. Dzięki najnowszym odkryciom można wybudzić coraz więcej takich pacjentów. – źródło: FOCUS PL 09/05/13

Medycyna Ratunkowa w Polsce jest obecnie na wysokim poziomie w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Zdobycze techniki obrazowej oraz większa wiedza na temat funkcjonowania naszych organów ciała pozwala w chwili obecnej ratować ludzi z bardzo ciężkich urazów. Gdy mija największe zagrożenie życia i pacjent pozostaje w śpiączce, brakuje systemu opieki nad nim. Co roku do polskich szpitali trafia, co najmniej kilka tysięcy ludzi w stanie śpiączki. Nikt jednak nie prowadzi statystyk ilu dokładnie jest takich pacjentów. Oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) gwarantują opiekę, na poziomie ratowania życia ludzkiego oraz stabilizacji stanu zdrowia. Szczęściem jest, jeżeli pacjent w tym okresie będzie odzyskiwał świadomość, a jego stan ogólny będzie rokował na poprawę, ponieważ tylko i wyłącznie w takiej sytuacji ma szansę na oddział rehabilitacji w ramach NFZ. Jeżeli jednak stwierdza się stan wegetatywny szansa na dobrze prowadzoną terapię maleje. Należy podkreślić, że jest duża grupa pacjentów, która ma szansę na wybudzenie tylko dzięki intensywnej rehabilitacji.

Niestety, w Polsce nadal nie ma ośrodków nastawionych na taką terapię – źródło: FOCUS PL 09/05/13

wybudzanie 

„Wybudzenie ze śpiączki będzie prostsze?”

 
W Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej od kilku lat pracujemy z pacjentami w stanie wegetatywnym, a od roku czasu dzięki przemianom organizacyjnym mamy możliwość przyjmowania pacjentów bezpośrednio z Oddziałów Intensywnej Terapii. Dzięki takim możliwościom opracowaliśmy własny program wybudzeń, a jego skuteczność przekłada się na efekty udokumentowane filmowo. Patrząc na statystyki, jakie prowadzimy w PCRF wyciągamy jeden wniosek:
 

Jak najszybsze wdrożenie intensywnego programu szeroko pojętej rehabilitacji przynosi niesamowite efekty zarówno u dzieci jak i ludzi starszych i daje duże nadzieje na wybudzenie ze śpiączki.

 

Prezes PCRF VOTUM
Paweł Adamkiewicz