Pacjent zagraniczny

Oferta skierowana jest do pacjenta obcojęzycznego. Nasz personel jest w stanie obsłużyć pacjentów różnojęzycznych na co wskazują nasze doświadczenia w pracy z Węgrami, Ukrainą, Holandią, Wielką Brytanią, Słowacją oraz Arabią Saudyjską. Pacjent zagraniczny wymaga zwiększonego pakietu działań począwszy od załatwienia wizy skończywszy na transporcie i odpowiednim zaopiekowaniu na miejscu.

Bierzemy też pod uwagę i dostosowujemy się do pewnych zachowań i wymogów kulturowych.

W ofercie nr 4 opiekun prawny lub sam pacjent otrzymuje szczegółową procedurę. Pacjent przebywa w PCRF razem ze swoim opiekunem w pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych.