Pacjent ortopedyczny

Oferta  skierowana jest do pacjentów którzy doznali urazów w zakresie układu kostnego, stawowego, mięśniowego lub więzadłowego. Mamy duże doświadczenie w pracy z bólem.

Pacjenci są objęci profesjonalną opieką doświadczonego zespołu fizjoterapeutów, neurologopedów i neuropsychologów. Dodatkowo mogą skorzystać z pomocy lekarzy specjalistów i pielęgniarek.

W naszej pracy bazujemy na uznanych międzynarodowo metodach diagnostyczno-terapeutycznych.

W ofercie nr 4 opiekun prawny lub sam pacjent otrzymuje szczegółową procedurę. Pacjent przebywa w PCRF razem ze swoim opiekunem w pokoju dostosowanym do osób niepełnosprawnych.