Zespół

Fizjoterapeuci

Małgorzata Rodzeń
Mgr Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

Specjalizacja I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej
Studia Podyplomowe Zarządzenie Jednostkami Opieki Zdrowotnej CM UJ
PNF podstawowy
PNF i skoliozy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w ortopedii (egzamin)
NDT Bobath
McKenzie Kursy A, B, C, D (Międzynarodowy Egzamin Uwierzytelniający)
Terapia Manualna (szkoła niemiecka), moduł I
Cyriax Medycyna Ortopedyczna moduł I,II, III, IV, V,VI
Anatomy Trains Structure and Function
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Paweł Adamkiewicz

Paweł Adamkiewicz
Mgr Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

Studium Przygotowania Pedagogicznego dla Asystentów
Uprawnienia do szkolenia studentów AWF
PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w neurologii
PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami
NDT – Bobath podstawowy i rozwijający
Terapia Manualna Szkoła Niemiecka
Metoda McKenzie (A)
Kinesio Taping
Funktionalle Neuroanatomie dreidimensional erlebt
Dysfagia

Agnieszka Ochocińska
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

Periost Behandlung nach Gavelis in Oldenburg,
PNF podstawowy,
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w spastyczności,
PNF w neurologii,
Terapia Manulana Szkoła Niemiecka ukończona egzaminem
Cyriax moduł I, II, III,
NDT- Bobath podstawowy i rozwijający
Dysfagia
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Joanna Nowak
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

PNF podstawowy
PNF Rozwijający (egzamin)
Kurs masażu i akupresury
Rehabilitacja osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Cyriax I, II, III
NDT – Bobath dla dorosłych (egzamin)
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Przemysław Mielniczek
Mgr Fizjoterapii Kraków

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w wodzie
McKeznie A
Metoda Halliwick
Kurs terapii manualnej wg standardów IFOMPT MT I ukończony egzaminem
Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach systemów stabilizujących
Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów obwodowych
Stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego
W trakcie szkolenia MT II
Krótkodźwigniowe techniki manipulacja kręgosłupa w ujęciu osteopatycznym
Terapia visceralna (narządów wewnętrznych) w ujęciu osteopatycznym
Trener personalny

Adam Bulski
Mgr Fizjoterapii AWF Katowice 

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami
PNF w neurologii
NDT- Bobath

Magdalena Kiełt
Mgr Fizjoterapii CMUJ Kraków,

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
NDT-Bobath  podstawowy
Kinesio-Taping KT1&KT2
Terapia i trening respiracyjny metodą SpiroTiger
Dysfagia
N.A.P. moduły I, II
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Dawid Starzyk
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w neurologii
McKenzie A
NDT-Bobath podstawowy i rozwijający
Kurs terapii manualnej IFOMPT MT I (w trakcie)
The Movement Solution (Kinetic Control) (w trakcie)
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Gabriela Mielniczek
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w pediatrii
NDT -Bobath
Mulligan A, B
Trigger Points I, II
N.A.P. I,II,III,IV (egzamin)
Cyriax, I, II, III,IV,V,VI
Instruktor Pilates
Warsztaty Pilates i Powięzi (Open Mind)
Kinesio Taping podstawowy
PFS Aqua Instruktor
Anna Bukowska
Mgr Fizjoterapii CMUJ Kraków,
Muzykoterapia – studia podyplomowe (Akademia Muzyczna we Wrocławiu),
Studia doktoranckie AWF Kraków

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
PNF w spastyczności ,
PNF w neurologii,
PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami,
PNF w ortopedii
NDT- Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy
Kurs Muzykoterapii w Neurologii
Kurs certyfikacyjny LSVT BIG – Terapia motoryczna dla osób z chorobą Parkinsona,
McKenzie A, B, C , D
Kinesiology Taping
Kurs Thera-Band Academy: Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band
Kurs „Improwizacja Ruchu i Symbolika Ciała”

Jan Krawiec
Mgr Fizjoterapii

NDT-Bobath dla Dorosłych
Kurs masażu klasycznego oraz relaksacji,
PNF podstawowy
PNF rozwijający,
Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT MT1 (w trakcie szkolenia),
Terapia Saebo – usprawnianie ręki po udarach mózgu,
Dysfagia. Autorskie szkolenie Praksedy Szyper,
Cykl kursów poświęconych masażowi,
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED,

Barbara Orzeł
Magister Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków,
Asystent osoby niepełnosprawnej, Szkoła Policealna Centrum,
Edukacji Kadr Kraków

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
NDT-Bobath dla dorosłych (egzamin)
Kinesio -taping w medycynie i sporcie podstawowy z rozszerzeniem
Thera-Band Academy ćwiczenia oporowe i równoważne
OMT Kaltenborn VEX
Terapia Manualna według IFOMPT MT I (przed egzaminem)
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Wojciech Czarnecki
Studia doktoranckie- AWF Kraków,
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków,
Mgr wychowania fizycznego-Uniwersytet Rzeszowski,

Osteopatia w trakcie studiów

 

PNF rozwijający
PNF podstawowy
Spastyczność
Mulligan A
Mobilizacja stawów tradycyjna metodą masażu Tajskiego
Master Course Osteopatia w Sporcie
Master Course Anatomia Sekcyjna Plastinarium Guben

Aleksandra Urbaniak
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

PNF podstawowy
NDT-Bobath dla dorosłych
Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii.
Terapia manualna wg standardu IFOMPT MT I (w trakcie szkolenia)
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Jan Pałahicki
Mgr fizjoterapii AWF Kraków

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
NDT Bobath
Terapia Manualna Szkoła Niemiecka- moduły OW1, OW2, OW3, UW1, UW2, MFT
Postural Restoration Institute (PRI)- Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu „Lędźwiowo- Miedniczno- Udowego”
Kurs masażu pierwszego i drugiego stopnia
Kinesiotaping KT1 i KT2
Funkcjonalna terapia powięziowa
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED
Uszkodzenia rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne

 

Przemysław Nadolnik
Mgr fizjoterapii, Uniwersytet Rzeszowski

PNF podstawowy
PNF rozwijający (egzamin)
Kurs terapii manualnej IFOMPT MT I ( w trakcie)
Kurs stabilizacji centralnej, stawów kończyn, szyjnego odcinka kręgosłupa
Trener przygotowania motorycznego
Trener personalny
Cykl kursów poświęconych masażowi
Kurs HVLA – Krótkodźwigniowe Techniki Manipulacyjne
Uszkodzenia rdzenia kręgowego – postępowanie terapeutyczne
Przygotowanie motoryczne NCSC 1

rpecio2

Radosław Pecio
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków
Technik masażysta

IBITA Bobath dla dorosłych
PNF podstawowy
Terapia Manualna- szkoła niemiecka OW1
Badanie i leczenie tkanek miękkich
Medical Taping Concept podstawowy
Zachowania trudne, agresja i autoagresja u osób autystycznych niepełnosprawnych intelektualnie

Oskar Garncarz
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

 

PNF podstawowy
Funkcjonalna fizjoterapia chorych z niedowładem połowiczym
Kinesio Taping
Masaż klasyczny
Terapia manualna wg. Standardów IFOMPT MT1(w trakcie szkolenia)
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

ksternal

Klaudia Sternal
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

PNF podstawowy
PNF Rrozwijający (egzamin)
Kinesio Taping
Cykl kursów poświęconych masażowi
Terapia manualna wg standardu IFOMPT (w trakcie szkolenia)
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Karol Kulig
 Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

NDT Bobath dla dorosłych
PNF podstawowy
Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty
Medical Taping Concept
Warsztaty: „Osteopatyczna terapia blizn”,
„Lokalne i globalne wzorce zaburzeń kompleksu miednicznego”
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED.

Beata Jastrzębska
Mgr Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków

Specjalizacja I stopnia w zakresie rehabilitacji ruchowej
Terapia Manualna w modelu Holistycznym wg Rakowskiego
PNF podstawowy
McKenzie Kursy A, B, C
Kurs Stabilność – Niestabilność wg Legockiego
Mulligan Concept – A, B
Kurs rehabilitacji chorych z chorobami układu krążenia
Medical Taping Concept
Anatomy Trains Structure and Function

 

Magdalena Mazur
 lic. Fizjoterapii AWF Kraków,
Studia II stopnia Fizjoterapii, Collegium Medicum UJ- w trakcie.

PNF basic
PNF w skoliozach i wadach postawy
Kinesio- Taping w medycynie i sporcie
Pedagogiczny kurs wychowawcy Polskiego Kuratorium Oświaty

Wojciech Nizioł
 Studia magisterskie UJK Kielce – w trakcie
Lic Zdrowie publiczne WSTH
Technik Masażysta

Cykl kursów poświęconemu drenażowi limfatycznemu
Masaż punktów spustowych
Masaż leczniczy
Masaż segmentarny
Masaż tkanek głębokich
Masaż sportowy
Masaż Shantala
Paweł Stadnik
Mgr Fizjoterapii AWF Kraków

IBITA Bobath Adult
Terapia Manualna szkoła niemiecka (OW1)
Szkoła masażu oraz refleksoterapii.
Szkolenie z zakresu: „PNF”
Szkolenie z zakresu: „Diagnostyka i terapia neurokinezjologiczna wg Vojty – podstawy neurofizjologiczne”
Szkolenie z zakresu: „Zlecanie wyrobów medycznych. Aktualne informacje”
Szkolenie z zakresu: „Postępowanie w padaczkach i pierwsza pomoc przedmedyczna”
Aleksandra Bogusz
 Mgr fizjoterapii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kręgosłup – Osteopatyczna diagnostyka i leczenie
PNF Podstawowy
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
KinesioTaping KT1&KT2
warsztaty  „Zaburzenia chodu w neurologii – planowanie terapii w określonych przypadkach klinicznych”
warsztaty „Język migany z rozszerzonym modułem znaków medycznych”

 

Terapeuta widzenia

Monika Heidenreich-Sowa
Magister tyflopedagogiki – Terapeuta widzenia. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Egzamin dyplomowy
Technik ortoptysta – Medyczne Studium Zawodowe w Łodzi 

Terapia widzenia w nauce i praktyce optometrycznej
Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki

Logopedzi

Anna Karaś
Neurologopedia i Surdologopedia – Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu,
Logopedia – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie,
Pedagog specjalny – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

”Dysfagia. Autorskie szkolenie Praksedy Szyper”
„Rehabilitacja głosu i mowy u osób po całkowitym usunięciu krtani”
„Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka – strategie leczenia według Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney”
„Dysfagia – objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania”
„Cele i zadania zespołu specjalistów wobec dziecka z dysfagią”
„Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej”
„Specyfika mowy dziecka z FASD”
„Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji wg Castillo Moralesa, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”
„Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy”
„Dziecko z rozszczepem wargi i podniebienia: leczenie wielospecjalistyczne, diagnoza i terapia zaburzeń mowy”
Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii
I, II i III stopień kursu języka miganego dla nauczycieli
I stopień kursu w zakresie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Sabina Nowak

Sabina Nowak
Neurologopeda Kliniczny – AM Wrocław, Studia Podyplomowe,
Logopeda – UP Kraków, Studia Podyplomowe,
Pedagog – UP Kraków, Studia Magisterskie

Uszkodzenie traktu oro-facjalnego i kroki terapeutyczne
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii i integracji sensomotorycznej
Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuroterapii
Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia
Mowa a język
Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego według standardów koncepcji NDT Bobath SLT
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie
Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym według standardów koncepcji NDT Bobath ,SLT

Paulina Wójcik-Topór
dr n. hum. w zakresie językoznawstwa – UP Kraków
Logopeda – UP Kraków
lic. filologii polskiej specjalność nauczycielska – UJ Kraków

Neuroobrazowanie w diagnostyce zaburzeń mowy
Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia
Współpracownik UJ z zakresu wymowy polskiej dla obcokrajowców
Wykładowca na kilku uczelniach wyższych z zakresu afazjologii i gerontologopedii
Autorka licznych publikacji naukowych oraz współautorka pomocy logopedycznych
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Danuta Karaś
Mgr AP Kraków, pedagog specjalny,
Studia Logopedyczne w Akademii Pedagogicznej w Krakowie,
Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tematyka przydatna w pracy pedagogicznej: język migowy I stopień, Klanza, Ruch Rozwijający wg W.Sherborne, terapia bajką i metaforą, edukacja matematyczna dzieci, objawy i leczenie zespołu ADHD, Kinezjologia Edukacyjna;
Tematyka logopedyczna: zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym,terapia logopedyczna u osób z dysfunkcja słuchu, wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna u dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzenia mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy, diagnoza i terapia zaburzeń ustnej fazy połykania,  Neurofunkcjonalna Reorganizacja wg Padovan, diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka, terapia dysfagii.
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

ach

Anna Cholewka

Mgr rehabilitacji ruchowej – AWF Kraków

Dyplomowany terapeuta metody Castillo Moralesa

Logopeda – UP Kraków

Kursy i szkolenia
PNF- kurs podstawowy, rozwijający oraz kliniczny w neurologii
NDT-Bobath dla dorosłych- kurs podstawowy i rozwijający
Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich
Kinesio Taping- podstawowy
Ustno-twarzowa terapia regulacyjna wg Castillo Moralesa
Manualna terapia dysfagii wg koncepcji NAP
Leczenie stawów skroniowo-żuchwowych
Dysfagia dziecięca-wg koncepcji NDT
Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka- strategie leczenia wg Klein i Delaney
Terapia karmienia- ujęcie sensoryczno-motoryczne
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

 

 

Psycholodzy

Gabriela Bartyzel

Gabriela Bartyzel Gąsienica

Mgr psychologii stosowanej

Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej – w trakcie certyfikacji
Specjalizacja z Psychologii Klinicznej, podspecjalizacja Neuropsychologia – w trakcie szkolenia
Trener Biofeedback EEG, II stopnia
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED

Dorota Lubaś-Szwabowska
Mgr psychologii klinicznej UJ

Szkolenia specjalistyczne i staże wymagane do uzyskania specjalizacji z psychologii klinicznej (I stopnia)
Całościowe szkolenie przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego z psychologii klinicznej II stopnia (neuropsychologia)
Szkolenia zagraniczne w związku z udziałem w badaniach klinicznych
Kurs z zakresu Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej
W trakcie szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
Psycholog kliniczny;  specjalizuje się w neuropsychologii.
Szkolenia z zakresu diagnozy klinicznej, głównie neuropsychologii; udział w badaniach klinicznych.
Kursy : „ Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej” ,” Integratywna systemowa psychoterapia krótkoterminowa”,
„Integratywna systemowa psychoterapia zaburzeń lękowych”, „ Integratywna systemowa psychoterapia depresji”, Hipnoza kliniczna”.

Barbara Błażko
Mgr Psychologii Stosowanej

Pracuje terapeutycznie w paradygmacie humanistyczno-egzystencjalnym i systemowym z wykorzystaniem arteterapii.

arteterapia UP Kraków,
kurs systemowej terapii rodzin CMUJ Kraków,
kurs psychoterapii Gestalt Instytut Terapii Gestalt Kraków
podyplomowy czteroletni kurs psychoterapii CM UJ rekomendowany przez PTP
specjalizacja z psychologii klinicznej, neuropsychologia – w trakcie specjalizacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Lekarze

sawicki

lek. med. Paweł Sawicki
CMUJ
Wydział Lekarski
IIo specjalizacji w zakresie Chorób Wewnętrznych
Otwarta specjalizacja w zakresie Chorób płuc
Specjalista Chorób  Wewnętrznych
Pulmonolog dorośli
Badania lekarskie osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

lek. med. Roman Pułyk

neurolog

lek. med. Maciej Frączek

ortopeda

dr n. med. Iwona Sumara Stelmach
Wydział lekarski CMUJ
Specjalizacja z chirurgii ogólnej
Specjalizacja z Rehabilitacji Medycznej
Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży
Rehabilitacja dzieci ryzyka
Rehabilitacja dzieci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego
Podstawy neurorehabilitacji
Współczesne kierunki w zakresie protezowania i aparatownia kończyn górnych i dolnych oraz tułowia
Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia
Problemy onkologiczne w rehabilitacji
Współczesne kierunki w rehabilitacji
Cyriax I
I międzynarodowy Kongres Rehabilitacji Polskiej IV
VII międzynarodowy Kongres PTReh- cywilizacyjne uwarunkowania i kierunki rozwoju rehabilitacji medycznej
Kurs specjalistyczny transplantacja narządów klatki piersiowej i leczenie ostrej niewydolności serca
lek. med. Mariusz Kuwik
Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ w Krakowie.
Specjalizację odbył w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie (dawniej Witkowice)

Pielęgniarki

Bartosz Bogumiła
Jankowska Małgorzata
Kozień Sabina
Kucharska Monika

Mączka Henryka

Pławecka Anna

Straż Aleksandra

Zachariasz Bogumiła

 

Dietetycy

Katarzyna Dudek

Administracja

Agnieszka Ochocińska
Dyrektor Operacyjny ds. Rehabilitacji

Małgorzata Rodzeń
Dyrektor Operacyjny ds. Rehabilitacji

Beata Sobas
Dyrektor  zarządzający

Mirosława Piątek

Mirosława Piątek
Księgowa

Jadwiga Lech

Jadwiga Lech
Księgowa

 Monika Śpiewak-Popadiak
Kierownik Recepcji

 

Katarzyna Mikołowska
Pracownik Recepcji

Małgorzata Nowak
Pracownik Recepcji

Kinga Kiełtyka
Pracownik Recepcji

 

mszumlas

Mariusz Szumlas
Kierowca

Pracownik Techniczny

Zespół sprzątający