Zarząd
Paweł Adamkiewicz
Paweł Adamkiewicz
Prezes Zarządu
Przemysław Szczygłowski
Przemysław Szczygłowski
Członek Zarządu
Rada Nadzorcza
Andrzej Dadełło
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartłomiej Krupa
Członek Rady Nadzorczej

dr Wojciech Teodor Serednicki
Członek Rady Nadzorczej