Aktualności

Terapia lustrzana

Terapia lustrzana (mirror box therapy) jest docenianą w świecie nowoczesną metodą terapeutyczną, stosowaną w usprawnianiu ruchowym pacjentów, wykorzystującą potencjał zawarty w neuronach lustrzanych.

W Polsce dużym problemem są liczni pacjenci z niedowładami poudarowymi oraz przewlekłymi bólami po amputacji kończyn. W naszej placówce wprowadzono tę mało znaną w Polsce metodę leczenia zespołów bólowych i obserwujemy jej rezultaty. Wykorzystujemy światowe osiagnięcia naukowe, by pozbawić pacjentów przewlekłego bólu, poprawiając ich jakość życia. Polepszeniu ulega również ruchomość stawów kończyny, co znajduje odzwierciedlenie w aktywnościach dnia codziennego wykonywanych przez pacjenta.
Więcej

Zapraszamy na warsztaty

W czwartek 15 listopada odbyły się w naszym ośrodku kolejne warsztaty SFP Oddziału Małopolskiego pt: „Zastosowanie rytmu i muzyki w terapii motorycznej”, prowadzone przez Annę Bukowską.
Na warsztatach zaprezentowano praktyczne zastosowanie prostych instrumentów muzycznych w terapii pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Techniki muzykoterapii mogą stanowić ciekawe uzupełnienie rehabilitacji funkcjonalnej, dając terapeucie możliwość wielokanałowego oddziaływania na pacjenta.
Więcej

Logopedia na Kongresie

W sobotę 29.09.2012r. odbył się I Ogólnopolski Kongres PCRF VOTUM S.A. pt.„Urazy czaszkowo-mózgowe i urazy rdzenia kręgowego jako konsekwencje wypadków komunikacyjnych. Kompleksowe podejście medyczne i rehabilitacyjne.”

Podczas popołudniowych warsztatów, prowadzonych przez pracowników PCRF w Krakowie została zaprezentowana m.in. praca z pacjentem z zaburzeniami o typie spastycznym.
Więcej